Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2020 року свою діяльність здійснювала у строгій відповідності до статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Злет».

Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління (за протоколами), здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради.

Підсумовуючи та аналізуючи проведену роботу впродовж 2020 року, ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались вимог нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти за 2020 рік відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Лисейко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2020 році

Протягом 2020 року відбулося 53 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких погоджено 1822 заяв на видачу кредитів членам спілки. У 2020 році було видано кредитів на суму 86 769 659 грн. і станом на 31.12.2020 року величина кредитного портфелю становила 52 875 759 грн., середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 29 %.

Видача кредитів у 2020 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2020 році кредитів, шт. Сума виданих у 2020 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2020 року тис. грн.
Головний офіс, вул. Чорновола, 10 216 48139559 30378321
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 752 16000553 9978902
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 216 6636748 3663518
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 376 9932041 5830445
Відділення в смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 48 262 6060758 3024573

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2020 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 26 11554969
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 521 19310960
5 Споживчі кредити 888 22009830

На кінець 2020 року доля кредитів із порушеним режимом сплати становила 9.75%, а саме 5155911 грн. (123 кредити).

Відповідальні за повернення кредитів працівники спілки постійно здійснювали монітор погашення кредитів, проводили телефонні та особисті бесіди із боржниками. В особливих випадках, коли з боку позичальників не було вжито ніяких дій щодо погашення заборгованості, матеріали по стягненню цієї заборгованості передавались в суд. У 2020 році до місцевих судів було подано 23 позовні заяви, розглянуто судом з винесенням рішення – 19 , по 4 були здійснені погашення ще до закінчення розгляду в суді.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2020 рік

У 2020 році відбулося 53 засідання правління кредитної спілки «Злет». За рік в члени кредитної спілки було прийнято 222 громадяни, вибуло 204 і їх загальна кількість на кінець року становила 8520, з яких станом на кінець року користувались кредитами 1205 членів спілки і 477 зберігали кошти на вкладах.

Кредитною спілкою «Злет» у 2020 році було сплачено такі суми податків:

 • 1438370 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;
 • 704135 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;
 • 24803 грн. плати за землю;
 • 178530 грн. військового збору;
 • 13638 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • 153718 грн. податку на прибуток.

Спілкою впродовж звітного року дотримувалися всі нормативи, затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Норматив фінансової стійкості (К1) – 22 % при нормі не менше 10%;
 • Норматив достатності капіталу (К2) – 18 % при нормі не менше 7%;
 • Норматив кредитного ризику (К3) – 15 % при нормі не більше 25%;
 • Норматив концентрації кредитних ризиків (К4) – 1.39 при нормі не більше 3;
 • Норматив запасу ліквідності (К5) – 483 при нормі більше 0.

Основною подією, що мала вагомий вплив на діяльність правління у звітному періоді, стала зміна регулятора і перехід функції нагляду і контролю з липня 2020 року від Нацкомфінпослуг України до Національного банку України. Разом із зміною регулятора були запровадженні нові, більш жорсткі вимоги до резервів, що формує спілка на заборгованість членів спілки, яка не була вчасно сплачена; суттєво змінилась звітність, яку подає спілка до Національного Банку України; змінилися нормативи діяльності спілки. Правління відслідковувало всі зміни і вчасно вносило пропозиції по зміні внутрішніх положень і процедур на розгляд спостережній раді. Постійно проводилась робота по вдосконаленню програмного забезпечення з метою автоматизації звітності та надання фінансових послуг.

Голова правління:

Новосельський М. М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2020 рік

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за період: 1 січня 2020 року – 31 грудня 2020 року.

Всього за звітний період було проведено 11 (одинадцять) засідань спостережної ради, на яких розглянуто 23 (двадцять три) питання.

У зв’язку із суттєвими змінами в законодавстві, що регулює фінансовий ринок, спостережна рада тричі протягом року затверджувала нове положення про фінансові послуги в кредитній спілці «Злет». Більшість змін внесено в договори, що укладає кредитна спілка із своїми членами по споживчих кредитах. Також протягом року затверджувались нові редакції положень про документообіг, що пов’язано із впровадженням електронного документообігу із регулятором, та положення про фінансове управління. Також внесення змін потребували нормативи, по яких працює спілка.

Однією із найважливіших функцій спостережної ради є здійснення контролю за роботою правління та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління про основні результати фінансової діяльності (засідання від 17 лютого 2020 року, протокол №211, засідання від 21 квітня 2020 року, протокол № 214, засідання від 23 липня 2020 року, протокол № 215, засідання від 21 жовтня 2020 року, протокол № 216).

На засіданні від 04 грудня 2020 року (протокол № 217) були також переглянуті і затверджені нові правила преміювання працівників спілки, план внутрішнього аудиту на 2021рік, штатний розпис, бюджет на 2021рік і стратегічний план на 2021-23 роки.

Голова спостережної ради:

Білущак В. С.

Порядок денний зборів

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка “Злет” (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 30 липня 2021 року в міському Будинку культури (1-й поверх, великий зал) за адресою: пр. Незалежності, 6 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 17.30 год.

Збори розпочнуть роботу о 18.00 год.

Порядок денний зборів:

   1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
   2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   3. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
   4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   5. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
   6. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   7. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
   8. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   9. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
   10. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   11. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
   12. Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   13. Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
   14. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2021 рік;
   15. Розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2019-20 фінансових років;
   16. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2020 рік;
   17. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2021 рік;
   18. Затвердження нового положення про правління кредитної спілки «Злет»;
   19. Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
   20. Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
   21. Виключення громадян із членів спілки.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 20 липня 2021 року за адресою: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Фінансовий звіт за 2020 рік

Виконання бюджету за 2020 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 15828 15729
Проценти від фінансових інвестицій 180 172
Інші доходи 450 11179
Доходи разом 16458 27080
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 8459 7984
на депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями 229 218
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 8688 8202
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 4200 4632
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 1235 718
на благодійну діяльність 120 20
витрати на формування спільних фінансових
фондів асоціацій
Податок на прибуток нарахований 150 154
Інші витрати 0 7519
Загальна сума операційних витрат 5585 13023
Витрати на формування Резерву Забезпечення 2095 5778
Покриття Втрат від неповернених позичок
Витрати на списання несплачених процентів
за кредитами
Усього витрат 16368 27003
Фінансовий результат 90 77
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 90 77
Основні балансові статті: Початок року 2020 ( тис. грн.) Кінець року 2020 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2020 ( тис. грн.)
Активи разом 53653 56685 106
Кредитний портфель 49283 52876 107
в т.ч. членам КС 49283 52876 107
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 1916 4659 243
Прострочені кредити 1916 4659 243
Неповернені кредити
Безнадійні кредити 0 497 497
Сума фактично сформованого РЗПВ 483 1959 406
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 1413 1413 100
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 1190 1190 100
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС 223 223 100
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби 2373 2363 100
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч. 9646 10348 107
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 203 197 97
Обовязкових пайових внесків 85 85 100
Додаткових пайових внесків 118 112 95
Резервний капітал 8811 8817 100
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 597 1299 218
Зобов’язання КС, в т.ч.: 43834 46248 106
Вклади членів на депозитні рахунки 40974 43092 105
Інші платні зобов’язання 1690 770 46
Неплатні зобов’язання 1170 2386 204

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №220 від 15.02.2021 року).

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №71 від 11.02.2021 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «Західаудит», можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.