Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія має свою ділянку роботи, визначену Законом України «Про кредитні спілки», Статутом кредитної спілки та відповідним положенням, а саме – здійснення контролю за фінансово – господарською діяльністю спілки.

Протягом звітного періоду відбулись чотири перевірки фінансово-господарської діяльності кредитної спілки, на основі яких відбулись чотири засідання ревізійної комісії. Під час цих засідань були проаналізовані перевірки діяльності правління та спостережної ради кредитної спілки. В ході перевірок проводились раптові ревізії каси, перевірка окремих бухгалтерських документів, перевірялись окремі аспекти діяльності правління та кредитного комітету, а саме: наявність та умови зберігання матеріалів кредитних справ, договорів застав, порук та інших документів. Також члени ревізійної комісії брали участь у розширених засіданнях спостережної ради.

Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що зловживань чи порушень з боку персоналу спілки виявлено не було, правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані за 2016 рік фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Неборачко Г.М.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2016 році

Протягом 2016 року відбулося 52 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких погоджено 1972 заяви на видачу кредитів членам спілки. У 2016 році було видано кредитів на суму 46631038 грн. і станом на 31.12.2016 року величина кредитного портфелю становила 25211443 грн.. Середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 35,43%.

Видача кредитів у 2016 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2016 році кредитів, шт. Сума виданих у 2016 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2016 року тис. грн.
Головний офіс, вул. Чорновола, 10 245 24673747 11865311
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 971 10703884 6065915
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 113 3542989 2101076
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 401 5403683 3683170
Відділення в смт Вигода, вул. Д. Галицького, 48 242 2306735 1495971

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2016 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 21 4892072
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 0 0
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 2 8692
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 874 8497208
5 Споживчі кредити 596 11813471

На кінець 2016 року доля кредитів із порушеним режимом сплати становила 3%, а саме 766183 грн. ( 112 кредитів). Відповідальні за повернення кредитів працівники спілки постійно здійснювали монітор погашення кредитів, проводили телефонні та особисті бесіди із боржниками. У виняткових випадках, коли з боку позичальників не було вжито ніяких дій щодо погашення заборгованості, матеріали по стягненню цієї заборгованості передавались в суд. Таких позовних заяв у 2016 році до місцевих судів було подано 51, розглянуто судом з винесенням рішення – 48, по 3 були здійснені погашення ще до їх розгляду в суді.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2016 рік

На засіданнях членів правління, а їх було проведено в 2016 році 52, розглядалися заяви громадян про прийняття їх у члени спілки, питання зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, питання культури обслуговування та трудової дисципліни. За 2016 рік в члени кредитної спілки було прийнято 457 громадян і їх загальна кількість на кінець року становила 7784, з них на кінець року користувались кредитами 1327 члени і 388 зберігали кошти на вкладах.

Кредитною спілкою «Злет» у 2016 році було сплачено 1123707,75 грн. податків:

 • 819414,21 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах,
 • 279336,62 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати,
 • 20043,69 грн. плати за землю,
 • 4913,23 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Всі ці податки зараховані до місцевих бюджетів. Тому варто зазначити, що чим більше людей користується послугами спілки, тим більшу суму податків спілка зможе заплатити, чим зробить свій вагомий внесок щодо наповнення місцевого бюджету.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Показник достатності капіталу – 32,0 % при нормі не менше 10%;
 • Показник резервного капіталу – 22,4 % при нормі не менше 15%;
 • Показник коефіцієнту платоспроможності – 26,2 % при нормі не менше 8%;
 • Показник короткострокової ліквідності – 131,0 % при нормі не менше 100%;
 • Показник прибутковості – 111,3 % при нормі не менше 100%.
Голова правління:

Новосельський М. М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2016 рік

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за період: 1 січня 2016 року – 31 грудня 2016 року.

Всього за звітний період було проведено 21 (двадцять одне) засідання спостережної ради, на яких розглянуто 32 (тридцять два) питання.

Усі питання, що розглядались, були присвячені проблемам розвитку спілки, вдосконаленню її внутрішніх нормативних документів.

Відповідно до стратегічних завдань особливу увагу спостережна рада приділяла вирішенню найбільш актуальних питань, які безпосередньо стосуються фінансової діяльності спілки, зокрема:

 • нарощення депозитного та кредитного портфелю;
 • якість активів.

Так, з метою нарощення кредитного портфелю і розвитку пріоритетних напрямів кредитування на засіданнях спостережної ради від 09 січня 2016 року і 26 липня 2016 року (протоколи №149 і №160 відповідно) були розглянуті і затверджені нові процентні ставки на кредити, які надаються членам кредитної спілки. При прийнятті нових процентних ставок спостережна рада намагалась досягнути таких цілей як здешевлення вартості кредитів та стимулювання підприємницьких ініціатив членів кредитної спілки. На засіданнях спостережної ради розглядались питання, пов’язані зі штатним розкладом кредитної спілки (засідання спостережної ради 30 травня 2016 року (протокол №158), 30 листопада 2016 року (протокол №169), питання обрання голови, заступника голови та секретаря спостережної ради (засідання спостережної ради 30 травня 2016 року (протокол №158).

Одними із найважливіших функцій спостережної ради є здійснення контролю за роботою правління та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління про основні результати фінансової діяльності (засідання 25 лютого 2016 року, протокол №151, засідання 10 травня 2016 року, протокол №156, засідання 20 липня 2016 року, протокол №160, засідання 17 жовтня 2016 року, протокол №167).

У зв’язку із змінами у законодавстві та необхідністю покращення внутрішньої нормативної бази кредитної спілки, спостережна рада на своєму засіданні 12 жовтня 2016 року (протокол №165) затвердила нове Положення про фінансові послуги, які надає кредитна спілка “Злет”, та нове Положення про фінансове управління. Також на цьому засіданні були затверджені нові примірні кредитні договори та нові примірні депозитні договори.

Спостережною радою були прийняті рішення про вступ кредитної спілки «Злет» до Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (засідання 04 квітня 2016 року, протокол №153) та до Української об’єднаної кредитної спілки (засідання 20 липня 2016 року, протокол №160). Вступ до цих організацій дозволив кредитній спілці «Злет» користуватися методологічними продуктами, що розробляє асоціація, спільно із іншими спілками розвивати кооперативний рух, направляти в державні установи пропозиції щодо змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність спілок, а також користуватись кредитними коштами, що надає об’єднана кредитна спілка.

Традиційно спостережна рада розглядала питання благодійної допомоги. У 2016 році її було надано на суму 106500,00 грн..

Голова спостережної ради:

Дзундза Ю. І.

Порядок денний зборів

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка «Злет» (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 19 травня 2017 року в адміністративному приміщенні Долинської районної ради (1-й поверх, великий зал) за адресою: пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 17.00 год.

Збори розпочнуть роботу о 17.30 год.

Порядок денний зборів:

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2016 рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2016 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2017 рік;
 • Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2016 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2017 рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «Злет», із членів спілки.

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 16 травня 2017 року за адресою спілки: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт.

Фінансовий звіт за 2016 рік

Виконання бюджету за 2016 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 6859 7934
Проценти від фінансових інвестицій 14
Інші доходи 40 273
Доходи разом 6899 8221
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 4047 4620
на депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями 58
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 4047 4678
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 1470 1904
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 943 839
на благодійну діяльність 120 107
витрати на формування спільних фінансових
фондів асоціацій
Податок на прибуток нарахований
Інші витрати 12
Загальна сума операційних витрат 2413 2755
Витрати на формування Резерву Забезпечення 120 228
Покриття Втрат від неповернених позичок
Витрати на списання несплачених процентів
за кредитами
Усього витрат 6580 7661
Фінансовий результат 319 560
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 319 560
Основні балансові статті: Початок року 2016 ( тис. грн.) Кінець року 2016 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2016 ( тис. грн.)
Активи разом 21419 28612 134
Кредитний портфель 18814 25211 134
в т.ч. членам КС 18814 25211 134
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 1051 766 73
Прострочені кредити 1051 766 73
Неповернені кредити
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого РЗПВ 306 301 98
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 833
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 200
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 505
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС 128
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби 2543 2520 99
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч. 6302 6880 109
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 184 190 103
Обовязкових пайових внесків 74 78 105
Додаткових пайових внесків 110 112 102
Резервний капітал 5839 6095 104
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 244 560 230
Зобов’язання КС, в т.ч.: 15116 21683 143
Вклади членів на депозитні рахунки 14575 19852 136
Інші платні зобов’язання 1221
Неплатні зобов’язання 541 610 113

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №176 від 01.03.2017 року.

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №50 від 27.02.2017 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою Західаудит, можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.