Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2017 року свою діяльність здійснювала у строгій відповідності до статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки “Злет”.

Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління (за протоколами), здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради.

Підсумовуючи та аналізуючи проведену роботу впродовж 2017 року, ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались вимог нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти за 2017 рік відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Лисейко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2017 році

Протягом 2017 року відбулося 52 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких погоджено 2124 заяв на видачу кредитів членам спілки. У 2017 році було видано кредитів на суму 51631714 грн. і станом на 31.12.2017 року величина кредитного портфелю становила 31529851 грн., середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 32.8 %.

Видача кредитів у 2017 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2017 році кредитів, шт. Сума виданих у 2017 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2017 року тис. грн.
Головний офіс, вул. Чорновола, 10 228 25355149 16128929
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 905 11093319 6455449
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 275 5340533 2852205
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 398 6233809 3861485
Відділення в смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 48 318 3608904 2231783

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2017 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 217 8641569
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 0 0
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 0 0
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 774 8639807
5 Споживчі кредити 721 14248475

На кінець 2017 року доля кредитів із порушеним режимом сплати становила 1,74%, а саме 548899 грн. ( 92 кредити).

Відповідальні за повернення кредитів працівники спілки постійно здійснювали монітор погашення кредитів, проводили телефонні та особисті бесіди із боржниками. В особливих випадках, коли з боку позичальників не було вжито ніяких дій щодо погашення заборгованості, матеріали по стягненню цієї заборгованості передавались в суд. У 2017 році до місцевих судів було подано 49 позовних заяв, розглянуто судом з винесенням рішення – 48, по 1 були здійснені погашення ще до розгляду в суді.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2017 рік

У 2017 році відбулося 52 засідання правління кредитної спілки «Злет». Основними питаннями на них були: розгляд заяв громадян про прийняття та вихід їх із членів спілки, зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, видача додаткових пайових внесків та інші.

За 2017 рік в члени кредитної спілки було прийнято 413 громадян, вибуло 61 і їх загальна кількість на кінець року становила 8136, з них на кінець року користувались кредитами 1325 членів і 426 зберігали кошти на вкладах.

Кредитною спілкою «Злет» у 2017році було сплачено 1427925,75 грн. податків:

 • 943972,80 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;
 • 348511,66 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;
 • 20983,93 грн. плати за землю;
 • 102151,76 грн. військового збору;
 • 12305,60 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У 2017 році голова правління пройшов планове обов’язкове навчання по підвищенню кваліфікації керівників фінансових установ та успішно склав відповідний іспит.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Показник достатності капіталу – 28,1 % при нормі не менше 10%;
 • Показник резервного капіталу – 20 % при нормі не менше 15%;
 • Показник коефіцієнту платоспроможності – 23,7 % при нормі не менше 8%;
 • Показник короткострокової ліквідності – 139,9 % при нормі не менше 100%;
 • Показник прибутковості – 115,6% при нормі не менше 100%.
Голова правління:

Новосельський М. М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2017 рік

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за період: 1 січня 2017 року – 31 грудня 2017 року.

Всього за звітний період було проведено 14 (чотирнадцять) засідань спостережної ради, на яких розглянуто 19 (дев’ятнадцять) питань.

Основним питанням, що постало перед спілкою на початку 2017 року було переліцензування послуг, що надає кредитна спілка у зв’язку із набуттям чинності нових Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 913). У зв’язку з цим спостережна рада на своєму засіданні 03.02.2017 року (протокол №171) затвердила нове Положення про фінансові послуги, які надає кредитна спілка «Злет» врахувавши в ньому всі зміни у законодавстві. Це дозволило успішно пройти переліцезування і отримати безстрокові ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Також на виконання нових ліцензійних умов спілкою встановлено пандуси у відділенні кредитної спілки в м. Болехів та у відділенні в м. Долина по вул. Чорновола, 10. Отримано відповідні довідки про пристосування всіх відділень кредитної спілки для користування маломобільними громадянами.

Наступною зміною в законодавстві України, що відобразилось на діяльності спілки, було прийняття Закону України «Про споживче кредитування». На його виконання спостережною радою було затверджено нове Положення про фінансові послуги, в тому числі нові зразки кредитних договорів – засідання спостережної ради 10.07.2017 року (протокол №180).

На засіданні спостережної ради від 26.05.2017 року (протокол №178) розглядалось питання обрання голови, заступника голови та секретаря спостережної ради.

Одними із найважливіших функцій спостережної ради є здійснення контролю за роботою правління та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління про основні результати фінансової діяльності (засідання від 25 лютого 2017 року, протокол №175, засідання від 15 травня 2017 року, протокол №177, засідання від 08 серпня 2017 року, протокол №181, засідання від 01 листопада 2017 року, протокол №183).

Голова спостережної ради:

Дзундза Ю. І.

Порядок денний зборів

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка «Злет» (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 04 травня 2018 року в адміністративному приміщенні Долинської районної ради (1-й поверх, великий зал) за адресою: пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 17.00 год.

Збори розпочнуть роботу о 17.30 год.

Порядок денний зборів:

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2017 рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2017 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2018 рік;
 • Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2017 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2018 рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «Злет», із членів спілки.

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 30 квітня 2018 року за адресою спілки: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу.

Фінансовий звіт за 2017 рік

Виконання бюджету за 2017 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 8899 9705
Проценти від фінансових інвестицій 121 123
Інші доходи 300 253
Доходи разом 9483 10081
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 4952 5297
на депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями 278 264
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 5230 5561
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 1968 2407
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 883 880
на благодійну діяльність 120 185
витрати на формування спільних фінансових
фондів асоціацій
Податок на прибуток нарахований
Інші витрати 6 17
Загальна сума операційних витрат 2851 3304
Витрати на формування Резерву Забезпечення 420 157
Покриття Втрат від неповернених позичок
Витрати на списання несплачених процентів
за кредитами
Усього витрат 8621 9022
Фінансовий результат 885 1059
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 885 1059
Основні балансові статті: Початок року 2017 ( тис. грн.) Кінець року 2017 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2017 ( тис. грн.)
Активи разом 28612 35601 124
Кредитний портфель 25211 31530 125
в т.ч. членам КС 25211 31530 125
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 766 549 72
Прострочені кредити 766 549 72
Неповернені кредити
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого РЗПВ 301 266 88
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 833 1098 132
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 200 200 100
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 505 770 152
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС 128 128 100
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби 2520 2443 97
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч. 6880 7953 116
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 190 194 102
Обовязкових пайових внесків 78 81 104
Додаткових пайових внесків 112 113 101
Резервний капітал 6095 6665 109
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 560 1059 189
Зобов’язання КС, в т.ч.: 21683 27534 127
Вклади членів на депозитні рахунки 19852 26157 132
Інші платні зобов’язання 1221 665 54
Неплатні зобов’язання 610 706 116

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №187 від 14.02.2018 року.

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №55 від 23.02.2018 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «Західаудит», можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.