Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2019 року свою діяльність здійснювала у строгій відповідності до статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Злет».

Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління (за протоколами), здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради.

Підсумовуючи та аналізуючи проведену роботу впродовж 2019 року, ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались вимог нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти за 2019 рік відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Лисейко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2019 році

Протягом 2019 року відбулося 53 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких погоджено 1968 заяв на видачу кредитів членам спілки. У 2019 році було видано кредитів на суму 81053139 грн. і станом на 31.12.2019 року величина кредитного портфелю становила 49282549 грн., середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 30.9 %.

Видача кредитів у 2019 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2019 році кредитів, шт. Сума виданих у 2019 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2019 року тис. грн.
Головний офіс, вул. Чорновола, 10 261 43307781 26704338
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 781 13138931 7953187
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 301 9514248 5274301
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 389 10116297 6364154
Відділення в смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 48 236 4975882 2986569

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2019 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 29 12531855
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 624 16502799
5 Споживчі кредити 834 20247895

На кінець 2019 року доля кредитів із порушеним режимом сплати становила 3.88%, а саме 1915914 грн. (80 кредитів).

Відповідальні за повернення кредитів працівники спілки постійно здійснювали монітор погашення кредитів, проводили телефонні та особисті бесіди із боржниками. В особливих випадках, коли з боку позичальників не було вжито ніяких дій щодо погашення заборгованості, матеріали по стягненню цієї заборгованості передавались в суд. У 2019 році до місцевих судів було подано 41 позовних заяв, розглянуто судом з винесенням рішення – 39 , по 2 були здійснені погашення ще до розгляду в суді.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2019 рік

У 2019 році відбулося 52 засідання правління кредитної спілки «Злет». Основними питаннями на них були: розгляд заяв громадян про прийняття та вихід їх із членів спілки, зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, видача додаткових пайових внесків та інші.

За 2019 рік в члени кредитної спілки було прийнято 252 громадяни, вибуло 99 і їх загальна кількість на кінець року становила 8502, з яких на кінець року користувались кредитами 1264 члени і 455 зберігали кошти на вкладах.

Кредитною спілкою «Злет» у 2019 році було сплачено такі суми податків:

 • 1305213 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;
 • 577634 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;
 • 23706 грн. плати за землю;
 • 156843 грн. військового збору;
 • 11484 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • 206136 грн. податку на прибуток.

У 2019 році діяльність спілки було планово перевірено Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. В ході перевірки складено акт, в якому були вказані зауваження до кредитних договорів, що використовувала кредитна спілка. Недоліки були своєчасно виправлені, про що було поінформовано Нацкомфінпослуг.

За побажанням вкладників спілки правлінням було запроваджено новий вид вкладу для членів кредитної спілки – вклад із можливістю капіталізації процентів та автоматичної пролонгації його дії по закінченню терміну.

Спілкою впродовж звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • показник достатності капіталу – 22% при нормі не менше 10%;
 • показник резервного капіталу – 17 % при нормі не менше 15%;
 • показник коефіцієнту платоспроможності – 19,3 % при нормі не менше 8%;
 • показник короткострокової ліквідності – 127,2 % при нормі не менше 100%;
 • показник прибутковості –112,6% при нормі не менше 100%.
Голова правління:

Новосельський М. М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2019 рік

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за період: 1 січня 2019 року – 31 грудня 2019 року.

Всього за звітний період було проведено 12 (дванадцять) засідань спостережної ради, на яких розглянуто 25 (двадцять п’ять) питань.

Зокрема, своїми рішеннями від 23 квітня 2019 року (протокол № 200) спостережна рада затвердила нові положення про відокремлені структурні підрозділи кредитної спілки, а саме Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення кредитної спілки «Злет» в смт. Вигода, Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення кредитної спілки «Злет» в м. Болехів, Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення №1 кредитної спілки «Злет» в м. Долина, Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення №2 кредитної спілки «Злет» в м. Долина. Основними змінами в цих положеннях став перелік послуг, що надає кредитна спілка, приведення їх назв до вимог законодавства про ліцензування видів фінансових послуг.

Спостережна рада двічі у звітному році затверджувала Положення про фінансові послуги, які надає кредитна спілка “Злет». Так, на засіданні 10.08.2019 року (протокол № 204) було прийнято нове положення, додатками до якого стали оновлені договори про надання кредитів членам спілки з врахуванням зауважень планової перевірки державного регулятора. На засіданні 10.12.2019 року (протокол № 206) спостережна рада затвердила нову редакцію цього положення, доповнивши його новим додатком – типовим договором про вклад члена кредитної спілки із капіталізацією процентів.

На засіданні спостережної ради від 08.05.2019 року (протокол № 201) розглядалось питання обрання голови, заступника голови та секретаря спостережної ради.

Одними із найважливіших функцій спостережної ради є здійснення контролю за роботою правління та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління про основні результати фінансової діяльності (засідання від 15 лютого 2019 року, протокол №198, засідання від 07 березня 2019 року, протокол № 199, засідання від 23 квітня 2019 року, протокол № 200, засідання від 23 липня 2019 року, протокол № 203, засідання від 21 жовтня 2019 року, протокол № 205).

На засіданні від 23 квітня 2019 року, протокол № 200 були також розглянуті і затверджені нові процентні ставки по кредитах, що надає спілка своїм членам.

Голова спостережної ради:

Білущак В. С.

Порядок денний зборів

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка “Злет” (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 29 травня 2020 року в адміністративному приміщенні Долинської районної ради (1-й поверх, великий зал) за адресою: пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 17.30 год.

Збори розпочнуть роботу о 18.00 год.

Порядок денний зборів:

   1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
   2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
   3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
   4. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
   5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
   6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   7. Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
   8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
   9. Розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2019 фінансового року;
   10. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2020 рік;
   11. Затвердження нового статуту кредитної спілки «Злет»;
   12. Затвердження нового положення про правління кредитної спілки «Злет»;
   13. Затвердження нового положення про кредитний комітет кредитної спілки «Злет»;
   14. Затвердження нового положення про спостережну раду кредитної спілки “Злет»;
   15. Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
   16. Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
   17. Виключення громадян із членів спілки.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 25 травня 2020 року за адресою: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Фінансовий звіт за 2019 рік

Виконання бюджету за 2019 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 12736 13230
Проценти від фінансових інвестицій 167 219
Інші доходи 435 431
Доходи разом 13338 13880
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 6922 7342
на депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями 177 285
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 7099 7627
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 3580 3903
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 1172 917
на благодійну діяльність 120 65
витрати на формування спільних фінансових 0
фондів асоціацій
Податок на прибуток нарахований 100 206
Інші витрати 6 27
Загальна сума операційних витрат 4954 5053
Витрати на формування Резерву Забезпечення 300 603
Покриття Втрат від неповернених позичок
Витрати на списання несплачених процентів 0 0
за кредитами
Усього витрат 12472 13283
Фінансовий результат 866 597
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу 0 0
на розподіл доходу на додаткові пайові внески 0 0
Нерозподілений дохід 866 597
Основні балансові статті: Початок року 2019 ( тис. грн.) Кінець року 2019 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2019 ( тис. грн.)
Активи разом 44472 53653 121
Кредитний портфель 39647 49283 124
в т.ч. членам КС 39647 49283 124
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 1217 1916 157
Прострочені кредити 1217 1916 157
Неповернені кредити
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого РЗПВ 226 483 214
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 1498 1413 94
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 450 0 0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 870 1190 137
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС 178 223 125
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби 2359 2373 101
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч. 9047 9646 107
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 207 203 98
Обовязкових пайових внесків 83 85 102
Додаткових пайових внесків 124 118 95
Резервний капітал 7731 8811 114
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 1074 597 56
Зобов’язання КС, в т.ч.: 35269 43834 124
Вклади членів на депозитні рахунки 34345 40974 119
Інші платні зобов’язання 0 1690 1690
Неплатні зобов’язання 924 1170 127

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №210 від 08.02.2020 року).

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №67 від 05.02.2020 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «Західаудит», можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.