Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Протягом 2012 року ревізійною комісією кредитної спілки «Злет» проведено ряд перевірок діяльності щодо дотримання правлінням, кредитним комітетом спілки законодавства України у сфері надання фінансових послуг, рішень органів управління.

Так, у ході перевірок ревізійною комісією було проведено звірку тексту договорів, що використовуються при укладанні кредитних договорів, договорів на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із типовими договорами, що затверджені спостережною радою. При їх звірці відхилень не виявлено. Іншим питанням перевірок було дотримання відсоткових ставок при укладанні кредитних договорів та договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. При перевірці 164 кредитних і 98 договорів про залучення внесків (вкладів) членів спілки на депозитні рахунки порушень не виявлено.

Також в ході перевірок досліджувалось дотримання працівниками кас встановлених лімітів, правильності оформлення касових документів, наявності всіх підписів та підтверджуючих документів, своєчасність підготовки касових документів до здачі в архів.

Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Лисейко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2012 році

Протягом 2012 року відбулося 52 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких розглядалися питання видачі кредитів і були прийняті рішення про видачу членам спілки 1075 кредитів. Загальна сума виданих кредитів становила 22818,8 тис. грн.. На кінець року кредитами користувалися 798 членів спілки, середньозважена відсоткова ставка по кредитах становила 29,7%.

Видача кредитів у 2012 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2012 році кредитів, шт. Сума виданих у 2012 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2012 року тис. грн.
Головний офіс, вул. Чорновола, 10 151 13754,8 5361,4
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 597 5357,4 3957,8
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 53 785,9 733,8
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 274 2920,7 2070,8

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2012 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 37 5050,4
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 0 0
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 23 94,2
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 621 6000,0
5 Споживчі кредити 156 979,2

У 2012 році кредитний комітет велику увагу приділяв роботі над кредитами з порушеним режимом сплати. Здійснювались виїзди за місцем проживання та місцем роботи боржників, надсилались повідомлення про заборгованість, попередження про примусове стягнення боргу. До судів різних інстанцій було подано 20 позовних заяв. На кінець року в кредитному портфелі перебував 51 кредит із порушенням сплати згідно встановленого графіку розрахунків, в тому числі 32 кредити із порушенням сплати більше 3-х місяців, що на 33 кредити менше, ніж за попередній звітний період.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2012 рік

Протягом 2012 року було проведено 52 засідання правління кредитної спілки «Злет». Переважна більшість питань, які розглядались, пов’язані із вступом та виходом громадян зі спілки, поверненням додаткових пайових внесків, встановленням відсоткових ставок на внески (вклади) членів спілки на депозитні рахунки. Так, за вказаний період до спілки вступило 282 нових члени, добровільно вийшли чи були виведені із членів спілки на підставі рішення загальних зборів – 127 громадян. Загальна кількість членів спілки на кінець 2012 року становила 6766 чоловік.

Однією із головних подій в діяльності спілки у 2012 році стала зміна її юридичної адреси, тобто місцезнаходження основного офісу, який тепер знаходиться за адресою вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області. В ньому облаштовані робочі місця для працівників та правління, встановлені шафи для зберігання архіву спілки. У 2012 році відбулося також відкриття ще одного відділення кредитної спілки в м. Долина за адресою вул. Шевченка, 18а. Ці заходи сприяли вдосконаленню роботи кредитної спілки і створили додаткові зручності для своїх учасників та відвідувачів.

Важливим здобутком правління є отримання у листопаді 2012 року нової ліцензії на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Термін дії нової ліцензії становить п’ять років.

Завдяки систематичній щоденній праці правлінню вдалося наростити активи спілки. Вони виросли із 12531,9 тис. грн. до 14435,1 тис. грн.. Спілкою протягом року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Показник достатності капіталу – 54,32% при нормі не менше 10%;
 • Показник резервного капіталу – 33,57% при нормі не менше 15%;
 • Показник коефіцієнту платоспроможності – 37,09% при нормі не менше 8%;
 • Показник короткострокової ліквідності – 134,18% при нормі не менше 100%;
 • Показник платних пасивів до доходних активів – 75,36 % при нормі не більше 100%;
 • Показник кредитів до активів – 82,50% при нормі не менше 60%;
 • Показник прибутковості – 109% при нормі не менше 100%.

Показники якості активів:

 • Відношення проблемних кредитів до кредитів – 2,66% при нормі не більше 8%;
 • Відношення проблемних кредитів до власних коштів – 11% при нормі не більше 100%.

Досягнуті у 2012 році результати дозволяють впевнено відзвітувати перед спілчанами про те, що правління і трудовий колектив спілки сумлінно виконують свою роботу, їх робота і в подальшому буде на високому професійному рівні, буде стабільною і, як завжди, направленою на максимально повне задоволення потреб її членів у фінансових послугах.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2012 рік

Спостережна рада кредитної спілки «ЗЛЕТ» працювала у 2012 році в такому складі:

 • Марковський М. М. – голова спостережної ради;
 • Дитинко В. О. – заступник голови спостережної ради;
 • Кізима О. Р. – секретар спостережної ради;
 • Дзундза Ю. І. та Небилович І. В. – члени спостережної ради.

Протягом 2012 року відбулося 11 засідань спостережної ради, на яких розглянуто 34 питання.

Найбільш вагомими для діяльності спілки були питання щодо розгляду проектів нових положень кредитної спілки. Так, на засіданні спостережної ради, що відбулося 05.10.2012 року розглянуті та затверджені нові положення, що безпосередньо регламентують діяльність спілки з надання фінансових послуг, а саме: положення «Про фінансове управління кредитної спілки «Злет» та положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Злет»». За змістом цих положень істотної зміни зазнали примірні договори, згідно яких надаються кредити членам спілки та залучаються внески (вклади) на депозитні рахунки. При підготовці цих документів важливою задачею було врахувати всі зміни, що відбулися у законодавстві нашої держави щодо надання фінансових послуг, а також просто і зрозуміло для членів спілки викласти всі умови цих договорів. У зв’язку із необхідністю розширити спектр договорів на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки «Злет» на депозитні рахунки спостережною радою було переглянуто на своєму засіданні 20.12.2012 року положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Злет», чим урізноманітнено види вкладів, що залучає спілка, а їх кількість збільшено вдвічі. Також значно розширено та доповнено умови договорів (збільшено терміни, на які можуть укладатися договори, внесено можливість поквартально отримувати відсотки по внесках).

На засіданнях спостережної ради також розглядалися питання затвердження кошторису спілки на 2013 рік, розгляд фінансових показників діяльності спілки за звітні періоди, питання корегування штатного розпису, затвердження нових відсоткових ставок на кредити, що надаються членам спілки.

Спостережною радою у 2012 році розглянуто ряд заяв громадських організацій на виділення допомоги у проведенні різноманітних заходів. Основним критерієм при прийнятті рішення щодо кожного із них слугувало його значення у підтримці, збереженні та поширенні національних традицій, сприянні патріотизму, вихованню молоді. Спостережною радою підтримано наступні заяви:

 • від Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на реалізацію програми «Пісні нашого краю»;
 • від боксерського клубу на проведення міжнародних змагань;
 • від КС «Вигода» на допомогу в проведенні всесвітнього фестивалю кредитних спілок;
 • від Центру підтримки реформ на придбання призів переможцям молодіжного фестивалю «Бережи себе»;
 • від Долинської міської ради на проведення Дня міста.

Вважаємо, що рішення, які прийняті спостережною радою протягом 2012 року сприяли поступовому і неухильному розвитку кредитної спілки, задоволенню потреб її членів у якісних фінансових послугах, розвитку і духовному життю нашої територіальної громади.

Голова спостережної ради:

Марковський М. М.

Фінансовий звіт за 2012 р.

Виконання бюджету за 2012 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 3858 3524
Проценти від фінансових інвестицій
Інші доходи 30 306
Доходи разом 3888 3830
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами)
на депозитні рахунки членів КС 1691 1604
Нараховані проценти за зобов’язаннями
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 1691 1604
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 818 802
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 832 866
на благодійну діяльність 60 64
витрати на формування спільних фінансових 0 0
фондів асоціацій 0 0
Податок на прибуток нарахований 0 9
Інші витрати
Загальна сума операційних витрат 1650 1677
Витрати на формування Резерву Забезпечення
Покриття Втрат від неповернених позичок 96 141
Витрати на списання несплачених процентів 0 38
за кредитами
Усього витрат 3437 3460
Фінансовий результат 451 370
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 451 370
Основні балансові статті: Початок року 2012 ( тис. грн.) Кінець року 2012 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2012 ( тис. грн.)
Активи разом 12532 14435 115
Кредитний портфель 10312 12124 118
в т.ч. членам КС 10312 12124 118
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 554 572 103
Прострочені кредити 554 572 103
Неповернені кредити 0 0
Безнадійні кредити 0 0
Сума фактично сформованого РЗПВ 376 260 69
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 0 0
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0 0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 0 0
Внески до капіталу кооперативного банку 0 0
Внески до капіталу ОКС 0 0
Державні цінні папери 0 0
Внески до капіталу бюро кредитних історій 0 0
Основні засоби 1790 2475 138
капітальні інвестиції 587 0
Капітал КС, в т.ч. 4699 5082 108
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 154 160 104
Обовязкових пайових внесків 66 68 103
Додаткових пайових внесків 88 92 105
Резервний капітал 3971 4517 114
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 539 370 69
Зобов’язання КС, в т.ч.: 7833 9353 119
Вклади членів на депозитні рахунки 7614 8940 117
Інші платні зобов’язання 0 0
Неплатні зобов’язання 219 413 189

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №108 від 22.02.2013 року.

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №33 від 04.02.2013 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «АУДИТ – СЕРВІС INC», можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.