Нормативно-правові акти

regulate-img
regulate-img

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

Закон України «Про кредитні спілки» від

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14

Закон України «Про споживче кредитування» від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19

ПОЛОЖЕННЯ про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.04.2016 № 825

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0722-16

ПОЛОЖЕННЯ про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затверджено Постановою Правління Національного банку України від 30.03.2021 № 27

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0027500-21

ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр фінансових установ, затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03