Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2015 року діяла згідно статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Злет».

Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління (за протоколами), здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради, а саме умов надання кредитів та залучення внесків (вкладів) членів спілки. Також своєю увагою ревізійна комісія не обійшла роботу відділень спілки, зокрема, було перевірено правильність ведення касових документів у відділеннях, умови зберігання кредитних та депозитних документів, ведення архіву.

У співпраці з внутрішнім аудитором спілки ревізійна комісія провела в листопаді 2015 року вибіркову перевірку договорів про залучення внесків (вкладів) членів спілки з метою виявлення можливих зловживань чи помилок.

Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що зловживань чи порушень з боку персоналу спілки виявлено не було, правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані за 2015 рік фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Дитинко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2015 році

Протягом 2015 року відбулося 52 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких було погоджено 1447 заяв на видачу кредитів членам спілки. У 2015 році було видано кредитів на суму 34734540 грн. і станом на 31.12.2015 року величина кредитного портфелю становила 18814069 грн. На кінець року кредитами користувалися 1174 члени спілки, середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 36,12%.

Видача кредитів у 2015 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2015 році кредитів, шт. Сума виданих у 2015 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2015 року тис. грн.
Головний офіс, вул. Чорновола, 10 258 20643657 8558116
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 686 7266311 5452678
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 108 2007305 1569862
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 337 4381332 2912829
Відділення в смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 48 58 435935 320584

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2015 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 21 5251384
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 0 0
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 7 53013
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 849 8559577
5 Споживчі кредити 412 4950095

Успішна робота була проведена по ліквідації безнадійної заборгованості. У 2015 році боржниками була повернена вся сума цієї заборгованості – 30445,00 грн.. Багато зусиль докладалось для повернення коштів по кредитах з порушеним режимом сплати: здійснювались виїзди за місцем проживання та місцем роботи боржників, надсилались повідомлення про заборгованість, попередження про примусове стягнення боргу. До місцевих судів було подано 71 позову заяву, розглянуто судом з винесенням рішення – 67, по чотирьох були здійснені погашення ще до їх розгляду в суді. На кінець року в кредитному портфелі перебувало 52 кредити із простроченістю платежів терміном більше 3-х місяців.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2015 рік

2015 рік став складним для всієї фінансової системи України і кредитна спілка «Злет» не стала тут виключенням. Перша половина звітного року характеризувалась значним зменшенням коштів на внесках (вкладах) членів спілки на депозитні рахунки, збільшенням відсоткових ставок на ці внески і вже як наслідок – зменшенням обсягів кредитування і здорожчанням кредитних ресурсів. В серпні – вересні місяці із настанням відносної стабільності на фінансовому ринку України почався поступовий ріст обсягів залучених кредитною спілкою коштів і ріст обсягів кредитування. На кінець року нами було досягнуто виконання на 101% запланованого кредитного і 98% депозитного портфелю.

У 2016 році правління провело 73 засідання. Основними питаннями, що розглядались на них, були питання про затвердження нових відсоткових ставок на вклади членів спілки, розгляд заяв на вступ і вихід громадян з членів спілки, розгляд заяв на повернення додаткових пайових внесків.

У зв’язку зі зміною податкового законодавства, зокрема, затвердженням вимоги надавати фінансові послуги із застосуванням розрахунково-касових апаратів, правлінням була проведена робота по підбору оптимальних моделей для надання таких послуг, удосконаленню діючого програмного забезпечення спілки і адаптації його до роботи з розрахунково-касовими апаратами. Це дозволило з серпня місяця розпочати експлуатацію у всіх відділеннях спілки розрахунково-касових апаратів, що безумовно прискорило роботу касирів і покращило якість обслуговування.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Показник достатності капіталу – 41,69% при нормі не менше 10%;
 • Показник резервного капіталу – 28,93% при нормі не менше 15%;
 • Показник коефіцієнту платоспроможності – 32,20% при нормі не менше 8%;
 • Показник короткострокової ліквідності – 117,15% при нормі не менше 100%;
 • Показник платних пасивів до доходних активів – 78,75 % при нормі не більше 100%;
 • Показник прибутковості – 103,67% при нормі не менше 100%.
Голова правління:

Новосельський М. М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2015 рік

Спостережна рада кредитної спілки «ЗЛЕТ» працювала у 2015 році в такому складі:

 • Лисейко В. О. – голова спостережної ради;
 • Марковський М.М.. – заступник голови спостережної ради;
 • Базюк О. Ф. – секретар спостережної ради;
 • Дитинко І.В. та Небилович І.І. – члени спостережної ради.

Впродовж 2015 року відбулося 18 засідань спостережної ради, на яких розглянуто 26 питань.

Спостережною радою щоквартально розглядалися і аналізувалися звітні дані, які подавала кредитна спілка в Нацкомфінпослуг, п’ять разів переглядались відсоткові ставки на кредити членам спілки.

Вагомим досягненням цього року є початок повноцінної роботи відділення кредитної спілки в смт. Вигода, завдяки чому мешканцям селища і оточуючих сіл стало значно зручніше і комфортніше отримувати фінансові послуги чи консультації в кредитній спілці, адже позбавило їх необхідності з цією метою доїжджати до м. Долина.

У 2015 році розглянуто та прийнято позитивні рішення щодо ряду заяв громадських організацій на виділення допомоги у проведенні різноманітних заходів патріотичного, освітянського, мистецького, гуманітарного та інших спрямувань. Загальна сума такої допомоги склала 144030,00 грн..

Кошти зокрема були направлені на:

 • придбання реанімобіля в зону АТО – 30000,00 грн.;
 • придбання зимового одягу для бійців в зону АТО – 9000,00 грн.;
 • придбання комплектуючих та обладнання для станції юних техніків – 6800,00 грн.;
 • придбання матраців для Долинської спеціалізованої школи-інтернату – 3000,00 грн.;
 • пошиття учнівського одягу для ЗОШ №7 – 1500,00 грн.;
 • придбання вишиванок для дітей із міста Рубіжне – 7230,00 грн.;
 • допомогу на лікування дитини – 10000,00 грн.;
 • допомогу в пошитті костюмів для дитячого театру – 6000,00 грн.;
 • допомогу благодійному фонду “Надія Є” для встановлення опалення в масажному кабінеті — 5000,00 грн.;
 • придбання слухового апарату для дитини – 5000,00 грн.;
 • допомогу в забезпеченні доставки медичного обладнання – 60500,00 грн..

Зазначені цифри яскраво демонструють вагому роль кредитної спілки «Злет» у житті нашої територіальної громади. З року в рік своєю працею ми говоримо, що поступ вперед у нашій країні можливий, і закликаємо всіх, хто ще не приєднався до нашої спілчанської родини, зробити це. Пам’ятайте, що спілка, демонструючи свою небайдужість і активну позицію, працює для громади і ми, користуючись її послугами, об’єднавши наші зусилля, разом, нехай і не великими кроками, але вносимо свій вклад у розбудову рідного краю.

Голова спостережної ради:

Лисейко В.О.

Порядок денний зборів

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2015рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2015 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2016 рік;
 • Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2015 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2016 рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «Злет», із членів спілки;
 • Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту кредитної спілки «Злет» у новій редакції.

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 06 травня 2016 року за адресою спілки: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт.

Фінансовий звіт за 2015 рік

Виконання бюджету за 2015 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 6018 6025
Проценти від фінансових інвестицій
Інші доходи 40 302
Доходи разом 6058 6327
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 3480 3412
на депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 3480 3412
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 1295 1532
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 877 783
на благодійну діяльність 160 144
витрати на формування спільних фінансових
фондів асоціацій
Податок на прибуток нарахований 7
Інші витрати
Загальна сума операційних витрат 877 2322
Витрати на формування Резерву Забезпечення
Покриття Втрат від неповернених позичок 96 349
Витрати на списання несплачених процентів
за кредитами
Усього витрат 5748 6083
Фінансовий результат 310 244
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 310 244
Основні балансові статті: Початок року 2015 ( тис. грн.) Кінець року 2015 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2015 ( тис. грн.)
Активи разом 22380 21419 96
Кредитний портфель 19879 18814 95
в т.ч. членам КС 19879 18814 95
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 813 1051 129
Прострочені кредити 783 1051 134
Неповернені кредити
Безнадійні кредити 30 0 0
Сума фактично сформованого РЗПВ 182 306 168
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 0
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби 2541 2543 100
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч. 6042 6302 104
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 175 184 105
Обовязкових пайових внесків 75 74 99
Додаткових пайових внесків 100 110 110
Резервний капітал 5246 5839 111
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 586 244 42
Зобов’язання КС, в т.ч.: 16338 15116 93
Вклади членів на депозитні рахунки 15608 14575 93
Інші платні зобов’язання
Неплатні зобов’язання 730 541 74

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №151 від 25.02.2016 року.

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №45 від 25.02.2016 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «АУДИТ – СЕРВІС INC», можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10

Голова правління:

Новосельський М. М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.