Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2014 року діяла згідно статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Злет».

Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління (за протоколами), здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради.

Члени ревізійної комісії неодноразово подавали рекомендації спостережній раді при розгляді певних питань, що стосувались вдосконалення роботи спілки.

Ревізійна комісія приходить до висновку і зазначає, що спостережна рада і правління оперативно реагували на всі виклики та зміни фінансового ринку держави для підтримання стабільності в роботі спілки. Свідченням нормальної життєдіяльності кредитної спілки «Злет» є те, що установа навіть на короткий час не припиняла кредитування, виплачувала депозити та здійснені по ним нарахування за першою вимогою вкладника.

Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Дитинко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2014 році

Протягом 2014 року відбулося 52 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких було погоджено 1826 заяв на видачу кредитів членам спілки. У 2014 році було видано кредитів на суму 48717420,44 грн. і станом на 31.12.2014 року величина кредитного портфелю становила 19879318,65 грн. На кінець року кредитами користувалися 1322 члени спілки, середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 32,1%.

Видача кредитів у 2014 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2014 році кредитів, шт. Сума виданих у 2014 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2014 року тис. грн.
Головний офіс в м. Долина, вул. Чорновола, 10 2442 9118904,66 8288059,71
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 935 10295170,75 5979166,93
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 196 4248321,06 2087529,05
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 451 5055023,97 3524562,96

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2014 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 35 5975054,43
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 2 6986,84
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 37 326658,12
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 1239 11451446,04
5 Споживчі кредити 161 2119173,22

На кінець 2014 року сума визнаних безнадійними кредитів становила 30445,00 грн..

У 2014 році проведені ряд заходів по поверненню кредитів з порушеним режимом сплати. Здійснювались виїзди за місцем проживання та місцем роботи боржників, надсилались повідомлення про заборгованість, попередження про примусове стягнення боргу. До судів було подано 33 позовні заяви, розглянуті судом з винесенням рішення – 29, по чотирьох були здійснені погашення ще до їх розгляду в суді. На кінець року в кредитному портфелі перебувало 38 кредитів із простроченістю платежів терміном більше 3-х місяців.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2014 рік

Минув 2014 рік. В цілому, він був успішним: ми змогли не тільки гідно протистояти кризовим явищам, але й продемонстрували високий рівень ефективного управління грошовими потоками, кредитними ризиками та ліквідністю і завершили фінансовий рік з відмінними показниками своєї діяльності. За цей рік ми провели 52 засідання правління кредитної спілки. Переважна більшість питань, які розглядались, пов’язана із вступом та виходом громадян зі спілки, поверненням додаткових пайових внесків, встановленням відсоткових ставок на внески (вклади) членів спілки на депозитні рахунки.

2014 рік ще раз дав нам можливість переконатися в правильності обраної тактики та сформованих в попередні роки базових принципів діяльності. Проте, ми не зупинилися на досягнутому, а продовжували вдосконалювати і розширювати спектр наших послуг.

Ми зберігали і примножували вклади своїх спілчан, допомагали через кредитування вирішувати їхні побутові проблеми. Установа була і залишається ліквідною, не припиняла і не зменшувала обсягів своєї кредитної діяльності. Спілка завжди виконувала свої зобов’язання вчасно і в повному обсязі, на першу ж вимогу вкладника. Це сприяло зміцненню довіри до нашої установи. Про це найяскравіше свідчить кількість новоприйнятих членів, а їх у 2014 році було 534 особи, а також ріст активів спілки з 21730 тис. грн. до 22380 тис. грн..

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Показник достатності капіталу – 36.98% при нормі не менше 10%;
 • Показник резервного капіталу – 24,71% при нормі не менше 15%;
 • Показник коефіцієнту платоспроможності – 28,13% при нормі не менше 8%;
 • Показник короткострокової ліквідності – 114,51% при нормі не менше 100%;
 • Показник платних пасивів до доходних активів – 79,12 % при нормі не більше 100%;
 • Показник прибутковості – 109,75% при нормі не менше 100%.
Голова правління:

Новосельський М. М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2014 рік

Спостережна рада кредитної спілки «ЗЛЕТ» працювала у 2014 році в такому складі:

 • Лисейко В. О. – голова спостережної ради;
 • Дзундза Ю. І. – заступник голови спостережної ради;
 • Базюк О. Ф. – секретар спостережної ради;
 • Марковський М. М. та Небилович І. В. – члени спостережної ради.

Протягом 2014 року відбулося 15 засідань спостережної ради, на яких розглянуто 34 питання.

Основними питаннями, що розглядались на засіданнях, були складання і затвердження стратегічного плану розвитку кредитної спілки «Злет» на 2015-2017 роки, затвердження кошторису спілки на 2015 рік, розгляд фінансових показників діяльності спілки за звітні періоди, питання корегування штатного розпису, затвердження нових відсоткових ставок на кредити, що надаються членам спілки.

Спостережною радою у 2014 році було прийнято рішення про відкриття нового відділення КС “Злет” у смт. Вигода та придбання приміщення під його розташування. Документи по відкриттю відділення були направлені до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і знаходяться там на погодженні.

У 2014 році розглянуто та прийнято позитивні рішення щодо ряду заяв громадських організацій на виділення допомоги у проведенні різноманітних заходів. Загальна сума допомоги склала 106136,00 грн..

Кошти зокрема були направлені на:

 • проведення міжшкільного футбольного турніру – 13980,00 грн.;
 • допомогу благодійному фонду “Надія Є” на проведення заходів для молоді із функціональними обмеженнями — 2500,00 грн.;
 • придбання пам’ятних відзнак з нагоди 25-ї річниці виводу військ з Афганістану — 3726,00грн.;
 • участь у фінансуванні ремонту відрізку дороги по вул. Б. Хмельницького — 50000,00 грн.;
 • пошиття зимового одягу для воїнів-учасників АТО — 25000,00 грн.;
 • придбання комп’ютерної техніки для Долинської художньої школи — 10930,00 грн..
Голова спостережної ради:

Лисейко В.О.

Порядок денний зборів

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2014рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2014 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЗЛЕТ» за 2015р;
 • Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «ЗЛЕТ» за підсумками 2014 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2015рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «ЗЛЕТ», із членів спілки;
 • Внесення змін до Статуту КС та затвердження Статуту кредитної спілки «ЗЛЕТ» у новій редакції.

Фінансовий звіт за 2014 рік

Виконання бюджету за 2014 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 5543 5973
Проценти від фінансових інвестицій 31
Інші доходи 72 251
Доходи разом 5615 6255
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 3171 3465
на депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 3171 3465
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 900 1257
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 773 763
на благодійну діяльність 48 106
витрати на формування спільних фінансових
фондів асоціацій
Податок на прибуток нарахований 23 13
Інші витрати
Загальна сума операційних витрат 1696 2033
Витрати на формування Резерву Забезпечення 96 171
Покриття Втрат від неповернених позичок
Витрати на списання несплачених процентів
за кредитами
Усього витрат 4963 5669
Фінансовий результат 652 586
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 652 586
Основні балансові статті: Початок року 2014 ( тис. грн.) Кінець року 2014 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2014 ( тис. грн.)
Активи разом 21730 22380 103
Кредитний портфель 17794 19879 112
в т.ч. членам КС 17794 19879 112
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 578 813 141
Прострочені кредити 546 783 143
Неповернені кредити
Безнадійні кредити 32 30 94
Сума фактично сформованого РЗПВ 156 182 117
Фінансові інвестиції, в т.ч.: 920 0 0
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 920 0 0
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби 2326 2541 109
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч. 5431 6042 111
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок: 164 175 107
Обовязкових пайових внесків 70 75 107
Додаткових пайових внесків 94 100 106
Резервний капітал 4895 5246 107
Додатковий капітал 35 35 100
Нерозподілений дохід 337 586 174
Зобов’язання КС, в т.ч.: 16299 16338 100
Вклади членів на депозитні рахунки 15689 15608 99
Інші платні зобов’язання
Неплатні зобов’язання 610 730 120

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №134 від 10.02.2015 року.

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №41 від 10.02.2015 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.