Загальні збори

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2018 року діяла згідно статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Злет».

Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління, здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради.

Ревізійна комісія приходить до висновку і зазначає, що спостережна рада і правління оперативно та адекватно реагували на всі виклики та зміни фінансового ринку держави для забезпечення стабільності в роботі спілки.

Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії:

Лисейко В. О.

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2018 році

Протягом 2018 року відбулося 53 засідання кредитного комітету кредитної спілки «Злет», на яких погоджено 1926 заяв на видачу кредитів членам спілки. У 2018 році було видано кредитів на суму 67593338 грн. і станом на 31.12.2018 року величина кредитного портфелю становила 39647075 грн., середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 31.1 %.

Видача кредитів у 2018 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість виданих у 2018 році кредитів, шт. Сума виданих у 2018 році кредитів, тис. грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2018 року тис. грн.
Головний офіс, вул. Чорновола, 10 256 38135416 21489492
Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 790 11349855 6759943
Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 255 6429830 3663985
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 354 6722475 4953652
Відділення в смт. Вигода, вул. Д. Галицького, 48 271 4955762 2780003

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2018 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 29 10771850
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 0 0
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 0 0
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 654 11852661
5 Споживчі кредити 747 17022564

На кінець 2018 року доля кредитів із порушеним режимом сплати становила 3.1 %, а саме 1217211 грн. (78 кредитів).

Відповідальні за повернення кредитів працівники спілки постійно здійснювали моніторинг погашення кредитів, проводили телефонні та особисті бесіди із боржниками. В окремих випадках, коли з боку позичальників не було вжито ніяких дій щодо погашення заборгованості, матеріали по стягненню цієї заборгованості передавались в суд. У 2018 році до місцевих судів було подано 23 позовні заяви, розглянуто судом з винесенням рішення – 21, по 2 були здійснені погашення ще до розгляду в суді.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету:

Величко Г.М.

Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2018 рік

У 2018 році відбулося 53 засідання правління кредитної спілки «Злет». Основними питаннями на них були: розгляд заяв громадян про прийняття та вихід їх із членів спілки, зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, видача додаткових пайових внесків та інші.

За 2018 рік членами кредитної спілки стали 296 громадян, вибули 84 і їх загальна кількість на кінець року становила 8349, з них станом на кінець року користувались кредитами 1243 члени і 432 зберігали кошти на вкладах.

Кредитною спілкою «Злет» у 2018 році було сплачено 1895205,85 грн. податків:

 • 1110440,53 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;
 • 516508,51 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;
 • 23702,61 грн. плати за землю;
 • 135578,20 грн. військового збору;
 • 102546,00 грн. податку на прибуток;
 • 6430,00 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 • Показник достатності капіталу – 25% при нормі не менше 10%;
 • Показник резервного капіталу – 18% при нормі не менше 15%;
 • Показник коефіцієнту платоспроможності – 22% при нормі не менше 8%;
 • Показник короткострокової ліквідності – 128,3% при нормі не менше 100%;
 • Показник прибутковості – 119% при нормі не менше 100%.
Голова правління:

Новосельський М. М.

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2018 рік

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за період: 1 січня 2018 року – 31 грудня 2018 року.

Всього за звітний період було проведено 11 (одинадцять) засідань спостережної ради, на яких розглянуто 20 (двадцять) питань.

У 2018 році державним регулятором не було впроваджено якихось особливих змін в діяльність кредитних спілок, а тому спостережною радою не розглядались питання змін у внутрішні положення спілки чи процедури надання фінансових послуг. Спілка працювала за типовими договорами, затвердженими у 2017 році, і тільки ставки за кредитами були частково зменшені на засіданні спостережної ради, що відбулось 10.01.2018 року, протокол №186. Тому основним напрямком роботи спостережної ради у 2018 році був контроль за поточною діяльністю спілки, який реалізовувався шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління про основні результати фінансової діяльності (засідання від 26 лютого 2018 року, протокол №188; засідання від 27 квітня 2018 року, протокол №189; засідання від 09 серпня 2018 року, протокол №191; засідання від 22 листопада 2018 року, протокол №193). Спостережною радою на своєму засіданні від 30 листопада 2018 року було затверджено бюджет спілки і річний план перевірок з внутрішнього аудиту на 2019 рік.

Голова спостережної ради:

Дзундза Ю. І.

Порядок денний зборів

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка «Злет» (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 03 травня 2019 року в адміністративному приміщенні Долинської районної ради (1-й поверх, великий зал) за адресою: пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 17.00 год.

Збори розпочнуть роботу о 17.30 год.

Порядок денний зборів:

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2018 рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2018 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
 • Розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2018 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2019 рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «Злет», із членів спілки.

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 30 квітня 2019 року за адресою спілки: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Фінансовий звіт за 2018 рік

Виконання бюджету за 2018 рік: План ( тис. грн .) Факт ( тис. грн .)
Доходна частина:
Проценти за кредитами 10795 11691
Проценти від фінансових інвестицій 112 146
Інші доходи 341 280
Доходи разом 11248 12117
Витратна частина (кошторис)
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 6082 6263
на депозитні рахунки членів КС
Нараховані проценти за зобов’язаннями 213 131
перед юридичними особами
Витрати пов’язані із залученням коштів 6295 6394
Витрати на страхування кредитів та внесків
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати 2520 3496
та обов’язкових платежів
Інші операційні витрати, у т.ч. 1069 858
на благодійну діяльність 120 47
витрати на формування спільних фінансових
фондів асоціацій
Податок на прибуток нарахований 100 102
Інші витрати 19 18
Загальна сума операційних витрат 3589 4474
Витрати на формування Резерву Забезпечення 420 175
Покриття Втрат від неповернених позичок
Витрати на списання несплачених процентів
за кредитами
Усього витрат 10304 11043
Фінансовий результат 944 1074
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 944 1074
Основні балансові статті: Початок року 2018 ( тис. грн.) Кінець року 2018 ( тис. грн.) Зміни за рік,% 2018 ( тис. грн.)
Активи разом
Кредитний портфель
в т.ч. членам КС
Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.:
Прострочені кредити
Неповернені кредити
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого РЗПВ
Фінансові інвестиції, в т.ч.:
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках
Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Основні засоби
капітальні інвестиції
Капітал КС, в т.ч.
Пайовий капітал в тому числі сформований за рахунок:
Обовязкових пайових внесків
Додаткових пайових внесків
Резервний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений дохід
Зобов’язання КС, в т.ч.:
Вклади членів на депозитні рахунки
Інші платні зобов’язання
Неплатні зобов’язання

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №197 від 08.02.2019 року).

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №60 від 04.02.2019 року).

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «Західаудит», можна ознайомитись в приміщенні КС «Злет» за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10.

Голова правління:

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер:

Зятюк О.С.