Загальні збори учасників кредитної спілки.

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка «ЗЛЕТ» (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у загальних зборах учасників спілки.

Збори відбудуться 19 квітня 2015 року за адресою: проспект Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 15.00 год., початок роботи зборів – о 15 год. 00 хв.

Порядок денний зборів:

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2014рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2014 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЗЛЕТ» за 2015р;
 • Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «ЗЛЕТ» за підсумками 2014 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2015 рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «ЗЛЕТ», із членів спілки;
 • Внесення змін до Статуту КС та затвердження Статуту кредитної спілки “Злет” у новій редакції.