Загальні збори учасників кредитної спілки.

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка “Злет” (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 15 травня 2016 року в адміністративному приміщенні Долинської районної ради (1-й поверх, великий зал) за адресою: пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників розпочнеться о 14.00 год..

Збори розпочнуть роботу о 15.00 год..

Порядок денний зборів:

 • Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2015рік;
 • Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2015 рік;
 • Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2016 рік;
 • Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2015 фінансового року;
 • Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2016 рік;
 • Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 • Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 • Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «Злет», із членів спілки;
 • Внесення змін до статуту та затвердження Статуту кредитної спілки «Злет» у новій редакції.

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 06 травня 2016 року за адресою спілки: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт.