Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2019 рік

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет»

за період: 1 січня 2019 року – 31 грудня 2019 року.

 

Всього за звітний період було проведено 12 (дванадцять) засідань спостережної ради, на яких розглянуто 25 (двадцять п’ять) питань.

Зокрема, своїми рішеннями від 23 квітня 2019 року (протокол № 200) спостережна рада затвердила нові положення про відокремлені структурні підрозділи кредитної спілки, а саме Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення кредитної спілки «Злет» в смт. Вигода, Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення кредитної спілки «Злет» в м. Болехів, Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення №1 кредитної спілки «Злет» в м. Долина, Положення про відокремлений структурний підрозділ відділення №2 кредитної спілки «Злет» в м. Долина. Основними змінами в цих положеннях став перелік послуг, що надає кредитна спілка, приведення їх назв до вимог законодавства про ліцензування видів фінансових послуг.

Спостережна рада двічі  у звітному році затверджувала Положення про фінансові послуги, які надає кредитна спілка “Злет». Так, на засіданні 10.08.2019 року (протокол № 204) було прийнято нове положення, додатками до якого стали оновлені договори про надання кредитів членам спілки з врахуванням зауважень планової перевірки державного регулятора. На засіданні 10.12.2019 року (протокол № 206) спостережна рада затвердила нову редакцію цього положення, доповнивши його новим додатком – типовим договором про вклад члена кредитної спілки із капіталізацією процентів.

На засіданні  спостережної ради від 08.05.2019 року (протокол № 201) розглядалось питання обрання голови, заступника голови та секретаря спостережної ради.

Одними із найважливіших функцій спостережної ради є здійснення контролю за роботою правління  та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління  про основні результати фінансової діяльності (засідання від 15 лютого 2019 року, протокол №198, засідання від 07 березня 2019 року, протокол № 199,  засідання від 23 квітня 2019 року, протокол № 200, засідання від 23 липня 2019 року, протокол № 203, засідання від 21 жовтня 2019 року, протокол № 205).

На засіданні від 23 квітня 2019 року, протокол № 200 були також розглянуті і затверджені нові процентні ставки по кредитах, що надає спілка своїм членам.

 

 

 

Голова спостережної ради                                                                 Білущак В. С.