Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2019 рік

Звіт про діяльність правління кредитної спілки «Злет»  за 2019 рік.

У 2019 році відбулося 52 засідання правління кредитної спілки «Злет». Основними питаннями на них були: розгляд заяв громадян про прийняття та вихід їх із членів спілки, зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, видача додаткових пайових внесків та інші.
За 2019 рік в члени кредитної спілки було прийнято 252 громадяни, вибуло 99 і їх загальна кількість на кінець року становила 8502, з яких на кінець року користувались кредитами 1264 члени і 455 зберігали кошти на вкладах.
Кредитною спілкою «Злет» у 2019 році було сплачено такі суми податків:
1305213 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;
577634 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;
23706 грн. плати за землю;
156843 грн. військового збору;
11484 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
206136 грн. податку на прибуток.
У 2019 році діяльність спілки було планово перевірено Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. В ході перевірки складено акт, в якому були вказані зауваження до кредитних договорів, що використовувала кредитна спілка. Недоліки були своєчасно виправлені, про що було поінформовано Нацкомфінпослуг.
За побажанням вкладників спілки правлінням було запроваджено новий вид вкладу для членів кредитної спілки – вклад із можливістю капіталізації процентів та автоматичної пролонгації його дії по закінченню терміну.
Спілкою впродовж звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:
показник достатності капіталу – 22% при нормі не менше 10%;
показник резервного капіталу – 17 % при нормі не менше 15%;
показник коефіцієнту платоспроможності – 19,3 % при нормі не менше 8%;
показник короткострокової ліквідності – 127,2 % при нормі не менше 100%;
показник прибутковості –112,6% при нормі не менше 100%.

Голова правління Новосельський М. М.