Порядок денний зборів

Шановний спілчанине!

Кредитна спілка “Злет” (код ЄДРПОУ 24684606) запрошує Вас взяти участь у чергових загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться 29 травня 2020 року в адміністративному приміщенні Долинської районної ради (1-й поверх, великий зал) за адресою: пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.
Реєстрація учасників розпочнеться о 17.30 год.
Збори розпочнуть роботу о 18.00 год.

Порядок денний зборів:
1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
4. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
7. Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2019 рік;
8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2020 рік;
9. Розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2019 фінансового року;
10. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2020 рік;
11. Затвердження нового статуту кредитної спілки «Злет»;
12. Затвердження нового положення про правління кредитної спілки «Злет»;
13. Затвердження нового положення про кредитний комітет кредитної спілки «Злет»;
14. Затвердження нового положення про спостережну раду кредитної спілки “Злет»;
15. Обрання членів спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
16. Обрання членів ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
17. Виключення громадян із членів спілки.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 25 травня 2020 року за адресою: вул. Чорновола, 10 м. Долина Івано-Франківської області.
Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.