Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2020 рік

Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет»
за період: 1 січня 2020 року – 31 грудня 2020 року.

Всього за звітний період було проведено 11 (одинадцять) засідань спостережної ради, на яких розглянуто 23 (двадцять три) питання.
У зв’язку із суттєвими змінами в законодавстві, що регулює фінансовий ринок, спостережна рада тричі протягом року затверджувала нове положення про фінансові послуги в кредитній спілці «Злет». Більшість змін внесено в договори, що укладає кредитна спілка із своїми членами по споживчих кредитах. Також протягом року затверджувались нові редакції положень про документообіг, що пов’язано із впровадженням електронного документообігу із регулятором, та положення про фінансове управління. Також внесення змін потребували нормативи, по яких працює спілка.
Однією із найважливіших функцій спостережної ради є здійснення контролю за роботою правління та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління про основні результати фінансової діяльності (засідання від 17 лютого 2020 року, протокол №211, засідання від 21 квітня 2020 року, протокол № 214, засідання від 23 липня 2020 року, протокол № 215, засідання від 21 жовтня 2020 року, протокол № 216).
На засіданні від 04 грудня 2020 року (протокол № 217) були також переглянуті і затверджені нові правила преміювання працівників спілки, план внутрішнього аудиту на 2021рік, штатний розпис, бюджет на 2021рік і стратегічний план на 2021-23 роки.

Голова спостережної ради Білущак В. С.