Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2020 рік

Звіт про діяльність правління кредитної спілки «Злет»
за 2020 рік.

У 2020 році відбулося 53 засідання правління кредитної спілки «Злет». За рік в члени кредитної спілки було прийнято 222 громадяни, вибуло 204 і їх загальна кількість на кінець року становила 8520, з яких станом на кінець року користувались кредитами 1205 членів спілки і 477 зберігали кошти на вкладах.
Кредитною спілкою «Злет» у 2020 році було сплачено такі суми податків:
1438370 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;
704135 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;
24803 грн. плати за землю;
178530 грн. військового збору;
13638 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
153718 грн. податку на прибуток.
Спілкою впродовж звітного року дотримувалися всі нормативи, затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:
Норматив фінансової стійкості (К1) – 22 % при нормі не менше 10%;
Норматив достатності капіталу (К2) – 18 % при нормі не менше 7%;
Норматив кредитного ризику (К3) – 15 % при нормі не більше 25%;
Норматив концентрації кредитних ризиків (К4) – 1.39 при нормі не більше 3;
Норматив запасу ліквідності (К5) – 483 при нормі більше 0.
Основною подією, що мала вагомий вплив на діяльність правління у звітному періоді, стала зміна регулятора і перехід функції нагляду і контролю з липня 2020 року від Нацкомфінпослуг України до Національного банку України. Разом із зміною регулятора були запровадженні нові, більш жорсткі вимоги до резервів, що формує спілка на заборгованість членів спілки, яка не була вчасно сплачена; суттєво змінилась звітність, яку подає спілка до Національного Банку України; змінилися нормативи діяльності спілки. Правління відслідковувало всі зміни і вчасно вносило пропозиції по зміні внутрішніх положень і процедур на розгляд спостережній раді. Постійно проводилась робота по вдосконаленню програмного забезпечення з метою автоматизації звітності та надання фінансових послуг.

Голова правління Новосельський М. М.