Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2020 році

Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет»
за 2020 рік.

Протягом 2020 року відбулося 53 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких погоджено 1822 заяв на видачу кредитів членам спілки. У 2020 році було видано кредитів на суму 86 769 659 грн. і станом на 31.12.2020 року величина кредитного портфелю становила 52 875 759 грн., середньозважена відсоткова ставка по кредитах склала 29 %.
Видача кредитів у 2020 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:
Назва відділення Кількість виданих у 2020 році кредитів Сума виданих у 2020 році кредитів, грн. Залишок коштів по кредитах на кінець 2020 року, грн.
Головний офіс,
вул. Чорновола, 10 м. Долина 216 48139559 30378321
Відділення № 1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9 752 16000553 9978902
Відділення № 2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а 216 6636748 3663518
Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4 376 9932041 5830445
Відділення в смт Вигода, вул. Д. Галицького, 48 262 6060758 3024573
За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2020 року розподілився
наступним чином:
№ з/п Цільове призначення Кількість Загальна сума, грн.
1 Комерційні кредити 26 11554969
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств – –
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств – –
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 521 19310960
5 Споживчі кредити 888 22009830

На кінець 2020 року доля кредитів із порушеним режимом сплати становила 9.75%, а саме 5155911 грн. (123 кредити).
Відповідальні за повернення кредитів працівники спілки постійно здійснювали монітор погашення кредитів, проводили телефонні та особисті бесіди із боржниками. В особливих випадках, коли з боку позичальників не було вжито ніяких дій щодо погашення заборгованості, матеріали по стягненню цієї заборгованості передавались в суд. У 2020 році до місцевих судів було подано 23 позовні заяви, розглянуто судом з винесенням рішення – 19 , по 4 були здійснені погашення ще до закінчення розгляду в суді.
Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

Голова кредитного комітету Величко Г. М.