Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2020 року свою діяльність здійснювала у строгій відповідності до статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки “Злет”.
Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління (за протоколами), здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради.
Підсумовуючи та аналізуючи проведену роботу впродовж 2020 року, ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались вимог нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти за 2020 рік відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії Лисейко В. О.