Фінансовий звіт за 2020 рік

Виконання бюджету за 2020 рік: ( тис. грн .) Основні балансові статті: 2020 рік   ( тис. грн.)
План Факт Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Дохідна частина: Активи разом 53653 56685 106
Проценти за кредитами 15828 15729 Кредитний портфель 49283 52876 107
Проценти від фінансових інвестицій 180 172 в т.ч. членам КС 49283 52876 107
Інші доходи 450 11179 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 1916 4659 243
Доходи разом 16458 27080 Прострочені кредити 1916 4659 243
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 8459 7984 Безнадійні кредити 0 497 497
на депозитні рахунки членів КС Сума фактично сформованого РЗПВ 483 1959 406
Нараховані проценти за зобов’язаннями 229 218 Фінансові інвестиції, в т.ч.: 1413 1413 100
перед юридичними особами Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0
Витрати, пов’язані із залученням коштів 8688 8202 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС 1190 1190 100
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС 223 223 100
Витрати на нарахування заробітної плати 4200 4632 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 1235 718 Основні засоби 2373 2363 100
на благодійну діяльність 120 20 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових Капітал КС, в т.ч. 9646 10348 107
фондів асоціацій Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 203 197 97
Податок на прибуток нарахований 150 154 Обовязкових пайових внесків 85 85 100
Інші витрати 0 7519 Додаткових пайових внесків 118 112 95
Загальна сума операційних витрат 5585 13023 Резервний капітал 8811 8817 100
Витрати на формування резерву забезпечення 2095 5778 Додатковий капітал 35 35 100
покриття втрат від неповернених позичок Нерозподілений дохід 597 1299 218
Витрати на списання несплачених процентів Зобов’язання КС, в т.ч.: 43834 46248 106
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки 40974 43092 105
Усього витрат 16368 27003 Інші платні зобов’язання 1690 770 46
Фінансовий результат 90 77 Неплатні зобов’язання 1170 2386 204
Розподіл доходу за рішенням спостережної
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 90 77
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №220 від 15.02.2021 року).
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №71 від 11.02.2021 року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
“Західаудит”, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10