Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2018 рік

Звіт про діяльність правління кредитної спілки «Злет»

за 2018 рік.

 

У 2018 році відбулося 53 засідання правління кредитної спілки «Злет». Основними питаннями на них були: розгляд заяв громадян про прийняття та вихід їх із членів спілки, зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, видача додаткових пайових внесків та інші.

За 2018 рік членами кредитної спілки стали 296 громадян, вибули 84 і їх загальна кількість на кінець року становила 8349, з них станом на кінець року користувались кредитами 1243 члени і 432 зберігали кошти на вкладах.

Кредитною спілкою «Злет» у 2018 році було  сплачено 1895205,85           грн. податків:

1110440,53 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;

516508,51 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;

23702,61  грн.  плати за  землю;

135578,20 грн. військового збору;

102546,00 грн. податку на прибуток;

6430,00 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 

Показник достатності капіталу – 25% при нормі не менше 10%;

Показник резервного капіталу  –  18%  при нормі не менше 15%;

Показник коефіцієнту платоспроможності – 22% при нормі не менше 8%;

Показник короткострокової  ліквідності   –  128,3% при нормі не менше 100%;

Показник прибутковості – 119% при нормі не менше 100%.

 

 

Голова правління                                                       Новосельський  М. М.