Фінансовий звіт за 2018 рік

Виконання бюджету за 2018 рік: ( тис.грн ) Основні балансові статті:
План Факт
Дохідна частина: Активи разом
Проценти за кредитами 10795 11691 Кредитний портфель
Проценти від фінансових інвестицій 112 146 в т.ч. членам КС
Інші доходи 341 280 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.:
Доходи разом 11248 12117 Прострочені кредити
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 6082 6263 Безнадійні кредити
на депозитні рахунки членів КС Сума фактично сформованого РЗПВ
Нараховані проценти за зобов’язаннями 213 131 Фінансові інвестиції, в т.ч.:
перед юридичними особами Грошові кошти на депозитних рахунках в банках
Витрати, пов’язані із залученням коштів 6295 6394 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС
Витрати на нарахування заробітної плати 2520 3496 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 1069 858 Основні засоби
на благодійну діяльність 120 47 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових Капітал КС, в т.ч.
фондів асоціацій Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок:
Податок на прибуток нарахований 100 102 Обовязкових пайових внесків
Інші витрати 19 18 Додаткових пайових внесків
Загальна сума операційних витрат 3589 4474 Резервний капітал
Витрати на формування резерву забезпечення 420 175 Додатковий капітал
покриття втрат від неповернених позичок Нерозподілений дохід
Витрати на списання несплачених процентів Зобов’язання КС, в т.ч.:
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки
Усього витрат 10304 11043 Інші платні зобов’язання
Фінансовий результат 944 1074 Неплатні зобов’язання
Розподіл доходу за рішенням спостережної
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 944 1074
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №197 від 08.02.2019 року).
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №60 від 04.02.2019 року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
“Західаудит”, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10