Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2017 рік

Звіт про діяльність правління кредитної спілки «Злет»

за 2017 рік.

 

У 2017 році відбулося 52 засідання правління кредитної спілки «Злет». Основними питаннями на них були: розгляд заяв громадян про прийняття та вихід їх із членів спілки, зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, видача додаткових пайових внесків та інші.

За 2017 рік в члени кредитної спілки було прийнято  413 громадян, вибуло  61 і їх загальна кількість на кінець року становила 8136, з них на кінець року користувались кредитами 1325 членів і 426 зберігали кошти на вкладах.

Кредитною спілкою «Злет» у 2017році було  сплачено 1427925,75           грн. податків:

943972,80 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах;

348511,66 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати;

20983,93  грн.  плати за  землю;

102151,76 грн. військового збору;

12305,60 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У 2017 році голова правління пройшов планове обов’язкове навчання по підвищенню кваліфікації керівників фінансових установ та успішно склав відповідний іспит.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 

Показник достатності капіталу –  28,1 % при нормі не менше 10%;

Показник резервного капіталу  –  20 %  при нормі не менше 15%;

Показник коефіцієнту платоспроможності – 23,7 % при нормі не менше 8%;

Показник короткострокової  ліквідності   – 139,9 % при нормі не менше 100%;

Показник прибутковості –  115,6% при нормі не менше 100%.

 

 

Голова правління                                                       Новосельський  М. М.