Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2016 рік

ЗВІТ про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет»

за період: 1 січня 2016 року – 31 грудня 2016 року.

Всього за звітний період було проведено 21 (двадцять одне) засідання спостережної ради, на яких розглянуто 32 (тридцять два) питання.

Усі питання, що розглядались, були присвячені проблемам  розвитку спілки, вдосконаленню її внутрішніх нормативних документів.

Відповідно до стратегічних завдань особливу увагу спостережна рада приділяла вирішенню найбільш актуальних питань, які безпосередньо стосуються фінансової діяльності спілки, зокрема:

Так, з метою нарощення кредитного портфелю і розвитку пріоритетних напрямів кредитування на засіданнях спостережної ради від 09 січня 2016 року і 26 липня 2016 року (протоколи №149 і №160 відповідно)  були розглянуті і затверджені нові процентні ставки на кредити, які надаються членам кредитної спілки. При прийнятті нових процентних ставок спостережна рада намагалась досягнути таких цілей як здешевлення вартості кредитів та стимулювання підприємницьких ініціатив членів кредитної спілки. На засіданнях спостережної ради розглядались питання, пов’язані зі штатним розкладом кредитної спілки (засідання спостережної ради 30 травня 2016 року (протокол №158), 30 листопада 2016 року (протокол №169), питання обрання голови, заступника голови та секретаря спостережної ради (засідання спостережної ради 30 травня 2016 року (протокол №158).

Одними із найважливіших функцій спостережної ради є здійснення контролю за роботою правління  та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради квартальних звітів правління  про основні результати фінансової діяльності (засідання 25 лютого 2016 року, протокол №151, засідання 10 травня 2016 року, протокол №156, засідання 20 липня 2016 року, протокол №160, засідання 17 жовтня 2016 року, протокол №167).

У зв’язку із змінами у законодавстві та необхідністю покращення внутрішньої нормативної бази кредитної спілки, спостережна рада на своєму засіданні 12 жовтня 2016 року (протокол №165) затвердила нове Положення про фінансові послуги, які надає кредитна спілка “Злет”, та нове Положення про фінансове управління. Також на цьому засіданні були затверджені нові примірні кредитні договори та нові примірні депозитні договори.

Спостережною радою були прийняті рішення про вступ кредитної спілки «Злет» до Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (засідання 04 квітня 2016 року, протокол №153) та до Української об’єднаної кредитної спілки (засідання 20 липня 2016 року, протокол №160). Вступ до цих організацій дозволив кредитній спілці «Злет» користуватися методологічними продуктами, що розробляє асоціація, спільно із іншими спілками розвивати кооперативний рух, направляти в державні установи пропозиції щодо змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність спілок, а також користуватись кредитними коштами, що надає об’єднана кредитна спілка.

Традиційно спостережна рада розглядала питання благодійної допомоги. У 2016 році її було надано на суму 106500,00 грн..

 

Голова спостережної ради                                                 Дзундза Ю. І.