Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2016 рік

На засіданнях членів правління, а їх було проведено в 2016 році 52, розглядалися заяви громадян про прийняття їх у члени спілки, питання зміни процентних ставок на внески (вклади) на депозитні рахунки членів спілки, питання культури обслуговування та трудової дисципліни. За 2016 рік в члени кредитної спілки було прийнято                          457 громадян і їх загальна кількість на кінець року становила     7784, з них на кінець року користувались кредитами    1327   члени   і  388  зберігали кошти на вкладах.

.

Кредитною спілкою «Злет» у 2016 році було  сплачено 1123707,75  грн. податків:

819414,21 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді процентів по депозитах,

279336,62 грн. податку на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді заробітної плати,

20043,69 грн.  плати за  землю,

4913,23 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Всі ці податки зараховані до місцевих бюджетів. Тому варто зазначити, що чим більше людей користується послугами спілки, тим більшу суму податків спілка зможе заплатити, чим зробить свій вагомий внесок щодо наповнення місцевого бюджету.

 

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 

Показник достатності капіталу –   32,0 %  при нормі не менше 10%;

Показник резервного капіталу  –   22,4 %  при нормі не менше 15%;

Показник коефіцієнту платоспроможності – 26,2 %  при нормі не менше 8%;

Показник короткострокової  ліквідності   –   131,0 %  при нормі не менше 100%;

Показник прибутковості –   111,3 %  при нормі не менше 100%.

 

 

Голова правління                                                                                  Новосельський  М. М.