Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

      Ревізійна комісія має свою ділянку роботи, визначену Законом України «Про кредитні спілки», Статутом кредитної спілки та відповідним положенням, а саме – здійснення контролю за фінансово – господарською діяльністю спілки.

      Протягом звітного періоду відбулись чотири перевірки фінансово-господарської діяльності кредитної спілки, на основі яких відбулись чотири засідання ревізійної комісії. Під час цих засідань були проаналізовані перевірки діяльності правління та спостережної ради кредитної спілки. В ході перевірок проводились раптові ревізії каси, перевірка окремих бухгалтерських документів,  перевірялись окремі аспекти діяльності правління та кредитного комітету, а саме: наявність та умови зберігання матеріалів кредитних справ, договорів застав, порук та інших документів. Також члени ревізійної комісії брали участь у розширених засіданнях спостережної ради. 

            Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що зловживань чи порушень з боку персоналу спілки виявлено не було, правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані за 2016 рік  фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

 

                   Голова ревізійної комісії                                                       Неборачко Г.М.