Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2015 рік

2015 рік став складним для всієї фінансової системи України і кредитна спілка «Злет» не стала тут виключенням. Перша половина звітного року характеризувалась значним зменшенням коштів на внесках (вкладах) членів спілки на депозитні рахунки, збільшенням відсоткових ставок на ці внески і вже як наслідок – зменшенням обсягів кредитування і здорожчанням кредитних ресурсів. В серпні – вересні місяці із настанням відносної стабільності на фінансовому ринку України почався поступовий ріст обсягів залучених кредитною спілкою коштів і ріст обсягів кредитування. На кінець року нами було досягнуто виконання на 101% запланованого кредитного і 98% депозитного портфелю.

У 2016 році правління провело 73 засідання. Основними питаннями, що розглядались на них, були питання про затвердження нових відсоткових ставок на вклади членів спілки, розгляд заяв на вступ і вихід громадян з членів спілки, розгляд заяв на повернення додаткових пайових внесків.

У зв’язку зі зміною податкового законодавства, зокрема, затвердженням вимоги надавати фінансові послуги із застосуванням розрахунково-касових апаратів, правлінням була проведена робота по підбору оптимальних моделей для надання таких послуг, удосконаленню діючого програмного забезпечення спілки і адаптації його до роботи з розрахунково-касовими апаратами. Це дозволило з серпня місяця   розпочати експлуатацію у всіх відділеннях спілки розрахунково-касових апаратів, що безумовно прискорило роботу касирів і покращило якість обслуговування.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 

Показник достатності капіталу – 41,69% при нормі не менше 10%;

Показник резервного капіталу – 28,93%  при нормі не менше 15%;

Показник коефіцієнту платоспроможності – 32,20% при нормі не менше 8%;

Показник короткострокової ліквідності – 117,15% при нормі не менше 100%;

Показник платних пасивів до доходних активів – 78,75 % при нормі не більше 100%;

Показник прибутковості – 103,67% при нормі не менше 100%.

 

Голова правління                                                                                  Новосельський  М. М.