Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Ревізійна комісія протягом 2015 року діяла згідно статутних вимог та Положення про ревізійну комісію кредитної спілки “Злет”.

Періодично проводились засідання ревізійної комісії, щоквартально здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності спілки, члени комісії приймали  участь у засіданнях спостережної ради. Ревізійною комісією регулярно перевірялась робота кредитного комітету та правління (за протоколами), здійснювався контроль за виконанням рішень спостережної ради, а саме умов надання кредитів та залучення внесків (вкладів) членів спілки. Також своєю увагою ревізійна комісія не обійшла роботу відділень спілки, зокрема,  було перевірено правильність ведення касових документів у відділеннях, умови зберігання кредитних та депозитних документів, ведення архіву.

У співпраці з внутрішнім аудитором спілки ревізійна комісія провела в листопаді 2015 року вибіркову перевірку договорів про залучення внесків (вкладів) членів спілки з метою виявлення можливих зловживань чи помилок.

Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що зловживань чи порушень з боку персоналу спілки виявлено не було, правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані за 2015 рік  фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

 

 

                   Голова ревізійної комісії                                                       Дитинко В. О.