Порядок денний зборів

 1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
 2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
 4. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
 5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2015рік;
 7. Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2015 рік;
 8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2016 рік;
 9. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2015 фінансового року;
 10. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2016 рік;
 11. Обрання членів спостережної ради  кредитної спілки «Злет»;
 12. Обрання членів ревізійної комісії  кредитної спілки «Злет»;
 13. Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «Злет», із членів спілки;
 14. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту кредитної спілки «Злет» у новій редакції.

 

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 06 травня 2016  року за адресою спілки:  вул. Чорновола, 10  м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт .