Фінансовий звіт за 2015 рік

Виконання бюджету за 2015 рік: ( тис. грн .) Основні балансові статті: 2015 рік   ( тис. грн.)
План Факт Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Доходна частина: Активи разом 22380 21419 96
Проценти за кредитами 6018 6025 Кредитний портфель 19879 18814 95
Проценти від фінансових інвестицій в т.ч. членам КС 19879 18814 95
Інші доходи 40 302 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 813 1051 129
Доходи разом 6058 6327 Прострочені кредити 783 1051 134
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 3480 3412 Безнадійні кредити 30 0 0
на депозитні рахунки членів КС Сума фактично сформованого РЗПВ 182 306 168
Нараховані проценти за зобов’язаннями Фінансові інвестиції, в т.ч.: 0
перед юридичними особами Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 0
Витрати, пов’язані із залученням коштів 3480 3412 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС
Витрати на нарахування заробітної плати 1295 1532 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 877 783 Основні засоби 2541 2543 100
на благодійну діяльність 160 144 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових Капітал КС, в т.ч. 6042 6302 104
фондів асоціацій Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 175 184 105
Податок на прибуток нарахований 7 Обовязкових пайових внесків 75 74 99
Інші витрати Додаткових пайових внесків 100 110 110
Загальна сума операційних витрат 877 2322 Резервний капітал 5246 5839 111
Витрати на формування резерву забезпечення Додатковий капітал 35 35 100
покриття втрат від неповернених позичок 96 349 Нерозподілений дохід 586 244 42
Витрати на списання несплачених процентів Зобов’язання КС, в т.ч.: 16338 15116 93
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки 15608 14575 93
Усього витрат 5748 6083 Інші платні зобов’язання
Фінансовий результат 310 244 Неплатні зобов’язання 730 541 74
Розподіл доходу за рішенням спостережної
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 310 244
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №151 від 25.02.2016року
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №45 від 25.02.2016року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
“АУДИТ – СЕРВІС INC”, можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10