Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2014 рік

Минув 2014 рік. В цілому, він був успішним: ми змогли не тільки гідно протистояти кризовим явищам, але й продемонстрували високий рівень ефективного управління грошовими потоками, кредитними ризиками та ліквідністю і завершили фінансовий рік з відмінними показниками своєї діяльності. За цей рік ми провели 52 засідання правління кредитної спілки. Переважна більшість питань, які розглядались, пов’язана із вступом та виходом громадян зі спілки,  поверненням додаткових пайових внесків, встановленням відсоткових ставок на внески (вклади) членів спілки на депозитні рахунки.

2014 рік ще раз дав нам можливість переконатися в правильності обраної тактики та сформованих в попередні роки базових принципів діяльності. Проте, ми не зупинилися на досягнутому, а продовжували вдосконалювати і розширювати спектр наших послуг.

Ми зберігали і примножували вклади своїх спілчан, допомагали через кредитування вирішувати їхні побутові  проблеми. Установа була і залишається ліквідною, не припиняла і не зменшувала обсягів своєї кредитної діяльності. Спілка завжди виконувала свої зобов’язання вчасно і в повному обсязі, на першу ж вимогу вкладника. Це сприяло зміцненню довіри до нашої установи. Про це найяскравіше свідчить кількість новоприйнятих членів, а їх у 2014 році було 534 особи, а також ріст активів спілки з 21730 тис. грн. до 22380 тис. грн..

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

Показник достатності капіталу – 36.98% при нормі не менше 10%;

Показник резервного капіталу – 24,71%  при нормі не менше 15%;

Показник коефіцієнту платоспроможності – 28,13% при нормі не менше 8%;

Показник короткострокової ліквідності – 114,51% при нормі не менше 100%;

Показник платних пасивів до доходних активів – 79,12 % при нормі не більше 100%;

Показник прибутковості – 109,75% при нормі не менше 100%.

 

Голова правління                                                                                   Новосельський М. М.