Порядок денний зборів

 1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки;
 2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 4. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2014рік;
 7. Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2014 рік;
 8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЗЛЕТ» за 2015р;
 9. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «ЗЛЕТ» за підсумками 2014 фінансового року;
 10. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2015рік;
 11. Обрання членів спостережної ради  кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 12.  Обрання членів ревізійної комісії  кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 13. Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «ЗЛЕТ», із членів спілки.
 14. Внесення змін до Статуту КС та затвердження Статуту кредитної спілки “Злет” у новій редакції.