Фінансовий звіт за 2014 рік

Виконання бюджету за 2014 рік: ( тис. грн .) Основні балансові статті: 2014 рік   ( тис. грн.)
План Факт Початок року Кінець року Зміни за рік,%
Доходна частина: Активи разом 21730 22380 103
Проценти за кредитами 5543 5973 Кредитний портфель 17794 19879 112
Проценти від фінансових інвестицій 31 в т.ч. членам КС 17794 19879 112
Інші доходи 72 251 Кредити з порушенням режиму сплати, в т.ч.: 578 813 141
Доходи разом 5615 6255 Прострочені кредити 546 783 143
Витратна частина (кошторис) Неповернені кредити
Нараховані проценти за внесками (вкладами) 3171 3465 Безнадійні кредити 32 30 94
на депозитні рахунки членів КС Сума фактично сформованого РЗПВ 156 182 117
Нараховані проценти за зобов’язаннями Фінансові інвестиції, в т.ч.: 920 0 0
перед юридичними особами Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 920 0 0
Витрати, пов’язані із залученням коштів 3171 3465 Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС
Витрати на страхування кредитів та внесків Внески до капіталу кооперативного банку
(вкладів) членів КС на депозитних рахунках Внески до капіталу ОКС
Витрати на нарахування заробітної плати 900 1257 Державні цінні папери
та обов’язкових платежів Внески до капіталу бюро кредитних історій
Інші операційні витрати, у т.ч. 773 763 Основні засоби 2326 2541 109
на благодійну діяльність 48 106 капітальні інвестиції
витрати на формування спільних фінансових Капітал КС, в т.ч. 5431 6042 111
фондів асоціацій Пайовий капітал, в т. ч. сформований за рахунок: 164 175 107
Податок на прибуток нарахований 23 13 Обовязкових пайових внесків 70 75 107
Інші витрати Додаткових пайових внесків 94 100 106
Загальна сума операційних витрат 1696 2033 Резервний капітал 4895 5246 107
Витрати на формування резерву забезпечення 96 171 Додатковий капітал 35 35 100
покриття втрат від неповернених позичок Нерозподілений дохід 337 586 174
Витрати на списання несплачених процентів Зобов’язання КС, в т.ч.: 16299 16338 100
за кредитами Вклади членів на депозитні рахунки 15689 15608 99
Усього витрат 4963 5669 Інші платні зобов’язання
Фінансовий результат 652 586 Неплатні зобов’язання 610 730 120
Розподіл доходу за рішенням спостережної
ради, у т.ч.
на формування резервного капіталу
на розподіл доходу на додаткові пайові внески
Нерозподілений дохід 652 586
Голова правління                   Новосельський М.М.
Головний бухгалтер               Зятюк О.С.
Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №134 від 10.02.2015року
Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії №41 від 10.02.2015року).
З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою
можна ознайомитись в приміщенні КС “Злет” за адресою м. Долина, вул. Чорновола, 10