Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2013 рік

Спостережна рада кредитної спілки «ЗЛЕТ» працювала у 2013 році в такому складі:

Кізима О.  Р – голова спостережної ради;

Дзундза Ю. І. – заступник голови спостережної ради;

Базюк О. Ф. – секретар спостережної ради;

Лисейко І. Г. та Небилович І. В. –  члени спостережної ради.

Протягом 2013 року відбулося 9 засідань спостережної ради, на яких  розглянуто 32 питання.

Завдяки рішенням, що прийняті спостережною радою у 2013 році, у кредитній спілці запроваджено систему внутрішнього аудиту, подано на розгляд загальним зборам членів кредитної спілки вдосконалені проекти положень про спостережну раду, кредитний комітет і правління кредитної спілки.

На засіданнях спостережної ради  також розглядалися питання затвердження кошторису спілки на 2014 рік, здійснювався розгляд фінансових показників діяльності спілки за звітні періоди, питання корегування штатного розпису, затвердження нових відсоткових ставок на кредити, що надаються членам спілки.

Спостережною радою у 2013 році розглянуто ряд заяв громадських організацій на виділення допомоги у проведенні різноманітних заходів, по результатах розгляду яких були прийняті позитивні рішення, зокрема:

– від Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на реалізацію програми «Пісні нашого краю»;

–  від Долинської спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів;

–  від Долинського краєзнавчого музею «Бойківщина»;

– від Центру підтримки реформ на придбання призів переможцям молодіжного фестивалю «Бережи себе»;

– від Долинської школи естетичного виховання.

 

2013 рік став для кредитної спілки «Злет» роком наполегливої та самовідданої праці, подальшого стабільного росту і вагомих здобутків.

 

Голова спостережної ради                                                                       Кізима О.Р.