Звіт про діяльність Правління кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2013 рік

Основним досягненням в діяльності спілки протягом 2013 року став ріст активів кредитної спілки «Злет» на 51% у порівнянні із попереднім роком. Для отримання таких темпів приросту активів правлінням було вжито ряд рішень по вдосконаленню і спрощенню кредитних послуг для членів спілки, а саме подання на розгляд спостережної ради пропозиції по зменшенню відсоткових ставок на кредити, запровадження пільгових умов щодо забезпечення по кредитах для членів спілки із позитивною кредитною історією. Всі ці нововведення через засоби масової інформації та при особистих консультаціях були доведені до відома учасників кредитної спілки. Для зручного та оперативного інформування членів спілки про актуальні фінансові послуги, що надаються  кредитною спілкою, розроблено власний сайт в мережі Інтернет. Його електронна адреса: zlet.com.ua

У 2013 році було проведено 53 засідання правління кредитної спілки «Злет». Переважна більшість питань, які розглядались, пов’язана із вступом та виходом громадян зі спілки,  поверненням додаткових пайових внесків, встановленням відсоткових ставок на внески (вклади) членів спілки на депозитні рахунки. Так, за вказаний період до спілки вступило 353 нових члени, добровільно вийшли чи були виведені із членів спілки на підставі рішення загальних зборів чи особистих заяв – 126 громадян. Загальна кількість членів спілки на кінець 2013 року становила 6993 учасники.

Спілкою протягом звітного року дотримувалися всі показники її діяльності, що затверджені державним регулятором, і на кінець року вони становили:

 

Показник достатності капіталу – 33.32% при нормі не менше 10%;

Показник резервного капіталу – 25,42%  при нормі не менше 15%;

Показник коефіцієнту платоспроможності – 27,89% при нормі не менше 8%;

Показник короткострокової ліквідності – 115,69% при нормі не менше 100%;

Показник платних пасивів до доходних активів – 84,40 % при нормі не більше 100%;

Показник прибутковості – 107,22% при нормі не менше 100%.