Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2013 році

Протягом 2013 року відбулося 53 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких було підтримано видачу 1245 кредитів членам спілки. Загальна сума виданих кредитів становить 41202,4 тис. грн.. На кінець року кредитами користувалися 971 учасник спілки і середньозважена відсоткова ставка по кредитах становила 29,6%.

 

Видача кредитів у 2013 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення Кількість  виданих у 2013 році кредитів Сума виданих у 2013 році кредитів,   тис. грн. Залишок коштів по кредитах  на кінець 2013 року, тис. грн.
Центральний офісвул. Чорновола,10 м. Долина 256 26216,4 9305,0
Відділення №1 вул. Грушевського, 9    м. Долина 455 4927,9 3368,0
Відділення №2 вул. Шевченка, 18а       м. Долина 150 5098,7 2152,0
Відділення в м. Болехів вул. Петрушевича, 4     м. Болехів 388 4959,4 3000,9

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2013 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість Загальна сума, тис. грн.
1 Комерційні кредити 37 6463,0
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 3 6,6
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств. 64 659,7
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 783 9382,4
5 Споживчі кредити 150 1314,2

 

В ході роботи із кредитами, по яких були допущені порушення графіку розрахунків та інших умов договору, підготовлено та подано до судів різних інстанцій 19 позовних заяв. На кінець року кредитний портфель містив 54 кредити із порушенням обсягів та періодичності сплат згідно встановленого графіку розрахунків, в тому числі 24 кредити із порушенням умов сплат  більше 3-х місяців. На кінець року сформований резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів в сумі 156,4 тис. грн..  Відношення кредитів із порушеним графіком розрахунків до загального кредитного портфелю становила 2,36 % при нормативі не більше 8 %, а відношення  кредитів із порушеним графіком сплати до власних коштів спілки – 10,52 % при нормативі не більше 100 %.