Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

                  У 2013 році рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Злет» затверджено нове Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Злет», яке передбачає здійснення функцій структурного підрозділу кредитної спілки з проведення внутрішнього аудиту (контролю).  Згідно із передбаченим даним Положенням регламентом проведення внутрішнього аудиту кредитної спілки «Злет» здійснювалися перевірки достовірності та повноти інформації, що міститься у нормативних документах кредитної спілки та державних реєстрах, дотримання законодавства та внутрішніх положень при здійсненні фінансових  операцій, перевірки достовірності та повноти інформації, яка надається спостережній раді та ревізійній комісії, а також до Нацкомфінпослуг. Особлива увага приділялась дотриманню вимог законодавства та внутрішніх документів при здійсненні операцій відокремленими підрозділами кредитної спілки. На основі даних цих перевірок складено три протоколи, які подані на розгляд спостережній раді.

           Як висновок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків діяльності кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані звітні дані до Нацкомфінпослуг та подана фінансова звітність до органів

Державного статистичного управління і Державної податкової інспекції, а також фінансові звіти, подані на розгляд загальним зборам членів кредитної спілки «Злет», достовірно відображають стан фінансово-господарської діяльності кредитної спілки.

 

                   Голова ревізійної комісії                                                       Лисейко В. О.