Звіт про діяльність спостережної ради кредитної спілки «Злет» за 2012 рік

Спостережна рада кредитної спілки «ЗЛЕТ» працювала у 2012 році в такому складі:

Марковський М. М. – голова спостережної ради;

Дитинко В. О. – заступник голови спостережної ради;

Кізима О. Р. – секретар спостережної ради;

Дзундза Ю. І. та Небилович І. В. – члени спостережної ради.

 

Протягом 2012 року відбулося 11 засідань спостережної ради, на яких розглянуто 34 питання.

Найбільш вагомими для діяльності спілки були питання щодо розгляду проектів нових положень кредитної спілки. Так, на засіданні спостережної ради, що відбулося 05.10.2012 року розглянуті та затверджені нові положення, що безпосередньо регламентують діяльність спілки з надання фінансових послуг, а саме: положення «Про фінансове управління кредитної спілки «Злет»» та положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Злет»». За змістом цих положень істотної зміни зазнали примірні договори, згідно яких надаються кредити членам спілки та залучаються внески (вклади) на депозитні рахунки. При підготовці цих документів важливою задачею було врахувати всі зміни, що відбулися у законодавстві нашої держави щодо надання фінансових послуг, а також просто і зрозуміло для членів спілки викласти всі умови цих договорів. У зв’язку із необхідністю розширити спектр договорів на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки «Злет» на депозитні рахунки спостережною радою було переглянуто на своєму засіданні 20.12.2012 року положення «Про фінансові послуги кредитної спілки «Злет»», чим урізноманітнено види вкладів, що залучає спілка, а їх кількість збільшено вдвічі. Також значно розширено та доповнено умови договорів (збільшено терміни, на які можуть укладатися договори, внесено можливість поквартально отримувати відсотки по внесках).

На засіданнях спостережної ради також розглядалися питання затвердження кошторису спілки на 2013 рік, розгляд фінансових показників діяльності спілки за звітні періоди, питання корегування штатного розпису, затвердження нових відсоткових ставок на кредити, що надаються членам спілки.

Спостережною радою у 2012 році розглянуто ряд заяв громадських організацій на виділення допомоги у проведенні різноманітних заходів. Основним критерієм при прийнятті рішення щодо кожного із них слугувало його значення у підтримці, збереженні та поширенні національних традицій, сприянні патріотизму, вихованню молоді. Спостережною радою підтримано наступні заяви:

– від Туристично-інформаційного центру «Бойківщина» на реалізацію програми «Пісні нашого краю»;

– від боксерського клубу на проведення міжнародних змагань;

– від КС «Вигода» на допомогу в проведенні всесвітнього фестивалю кредитних спілок;

– від Центру підтримки реформ на придбання призів переможцям молодіжного фестивалю «Бережи себе»;

– від Долинської міської ради на проведення Дня міста.

Вважаємо, що рішення, які прийняті спостережною радою протягом 2012 року сприяли поступовому і неухильному розвитку кредитної спілки, задоволенню потреб її членів у якісних фінансових послугах, розвитку і духовному життю нашої територіальної громади.

 

Голова спостережної ради Марковський М. М.