Звіт про діяльність кредитного комітету кредитної спілки «Злет» у 2012 році

Протягом 2012 року відбулося 52 засідання кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ», на яких розглядалися питання видачі кредитів і були прийняті рішення про видачу членам спілки 1075 кредитів. Загальна сума виданих кредитів становила 22818,8 тис. грн.. На кінець року кредитами користувалися 798 членів спілки, середньозважена відсоткова ставка по кредитах становила 29,7%.

Видача кредитів у 2012 році та кредитний портфель по відділеннях розподілився наступним чином:

Назва відділення

Кількість виданих у 2012 році кредитів, шт.

Сума виданих у 2012 році кредитів, тис. грн.

Залишок коштів по кредитах на кінець 2012 року тис. грн.

Головний офіс,
вул. Чорновола, 10

151

13754,8

5361,4

Відділення №1 в м. Долина, вул. Грушевського, 9

597

5357,4

3957,8

Відділення №2 в м. Долина, вул. Шевченка, 18а

53

785,9

733,8

Відділення в м. Болехів, вул. Петрушевича, 4

274

2920,7

2070,8

За цільовим призначенням кредитний портфель на кінець 2012 року розподілився наступним чином:

№ п.п. Цільове використання Кількість, шт. Загальна сума тис. грн.
1 Комерційні кредити 37 5050,4
2 Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств 0 0
3 Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 23 94,2
4 Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 621

6000,0

5 Споживчі кредити 156

979,2

У 2012 році кредитний комітет велику увагу приділяв роботі над кредитами з порушеним режимом сплати. Здійснювались виїзди за місцем проживання та місцем роботи боржників, надсилались повідомлення про заборгованість, попередження про примусове стягнення боргу. До судів різних інстанцій було подано 20 позовних заяв. На кінець року в кредитному портфелі перебував 51 кредит із порушенням сплати згідно встановленого графіку розрахунків, в тому числі 32 кредити із порушенням сплати більше 3-х місяців, що на 33 кредити менше, ніж за попередній звітний період.

Щиро дякуємо всім учасникам кредитної спілки за співпрацю та запрошуємо до її продовження.

 

Голова кредитного комітету
Величко Г.М.