Висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»

Протягом 2012 року ревізійною комісією кредитної спілки «Злет» проведено ряд перевірок діяльності щодо дотримання правлінням, кредитним комітетом спілки законодавства України у сфері надання фінансових послуг, рішень органів управління.

Так, у ході перевірок ревізійною комісією було проведено звірку тексту договорів, що використовуються при укладанні кредитних договорів, договорів на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із типовими договорами, що затверджені спостережною радою. При їх звірці відхилень не виявлено. Іншим питанням перевірок було дотримання відсоткових ставок при укладанні кредитних договорів та договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. При перевірці 164 кредитних і 98 договорів про залучення внесків (вкладів) членів спілки на депозитні рахунки порушень не виявлено.

Також в ході перевірок досліджувалось дотримання працівниками кас встановлених лімітів, правильності оформлення касових документів, наявності всіх підписів та підтверджуючих документів, своєчасність підготовки касових документів до здачі в архів.

Як підсумок проведеної роботи ревізійна комісія може відзначити, що правління та спостережна рада спілки належно дотримувались нормативних актів та внутрішніх положень, які регламентують її діяльність, стратегічних напрямків роботи кредитної спілки, визначених рішеннями загальних зборів у попередні роки. Подані фінансові та бухгалтерські дані і звіти відповідають дійсності.

Голова ревізійної комісії
Лисейко В. О.