Положення про фінансове упраління КС “Злет” від 31.03.2020 року

Положення про фінансові послуги ( нова редакція від 31.03.2020 року)