ГОТІВКОВІ КРЕДИТИ

від кредитної спілки «Злет»

Комісія – 0,00грн.

Вступний внесок- 35,00 грн, для членів спілки -0.00грн.

Термін кредиту – до 48 місяців.

                 Процентні ставки на кредити, які надаються членам Кредитної спілки «Злет» з 01 серпня 2021 року

Призначення кредиту Процентна ставка
До 4999,00 грн. 5000,00-9999,00

грн.

10000,00-19999,00

грн.

20000,00-24999,00

грн

25000,00-34999,00

грн

35000,00-299999,00

грн

300000,00-499999,00

грн

500000,00-699999,00 грн 700000,00-899999,00 грн 900000,00-

1000000,00

грн

Комерційні кредити. 60 55 50 45 40 36 28 26 24 16
Кредити, надані на ведення селянських, (фермерських) господарств. 60 55 50 45 40 40 28 26 24 16
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств. 60 55 50 45 40 40 28 26 24 24
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла. 60 55 50 45 40 40 28 26 24 24
Споживчі кредити:
Придбання автотранспорту. 60 55 50 45 40 30 28 26 24 24
Придбання аудіо, відео, побутової техніки та компютерів 55 50 47 42 40 38 32 30 28 26
Інші потреби 45 45 40 40 40 35 30 28 26 24
лікування 36 36 36 36 36 36 28 26 24 24
При наданні в забезпечення кредиту депозиту + до % депозиту

 

+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +6 + 6 + 6 +6

Орієнтовний графік сплати кредиту на суму 10 000.00 грн. терміном на 12 місяців.

Дата сплати

Сплата кредиту

Сплата %

Всього сплатити в місяць

Перший місяць

846,99

424,67

1271,66

Другий місяць

819,67

376,16

1195,83

Третій місяць

846,99

353,89

1200,88

Четвертий місяць

846,99

317,92

1164,91

П’ятий місяць

819,67

272,86

1092,53

Шостий місяць

846,99

247,14

1094,13

Сьомий місяць

819.67

204,36

1024,03

Восьмий місяць

846,99

176,37

1023,36

Дев’ятий місяць

846,99

140,40

987,39

Десятий місяць

792,35

97,69

890,04

Одинадцятий місяць

846,99

70,78

917,77

Дванадцятий місяць

819,71

33,69

853,40

Всього:

10000,00

2715,93

12715,93

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ!

Кредитні спілки не являються учасниками гарантійних фондів та компенсаційних схем.

           Відповідно до Положення про фінансові послуги:

Клієнт має право відмовитися від договору про надання фінансових послуг.

Право на відмову від договору може бути використане протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит. Клієнт може відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання грошових коштів, оформивши це письмовим повідомленням. Повідомлення може бути у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Мінімальний строк дії договору в КС «Злет» не застосовується; максимальний – з терміном погашення до 48 місяців включно.

Клієнт має право дострокового припинення Договору позики. В цьому випадку Клієнт зобов’язаний сплатити кредитній спілці «Злет» всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти, витрати та інші передбачені Договором платежі за фактичний строк користування кредитом в день розірвання Договору.

Порядок внесення змін та доповнень до договору про зміну істотних умов здійснюються у наступний спосіб та строки:

– пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання:

– Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений у Договорі, пропозиція вважається не прийнятою.

Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки або її відділення в письмовій формі протягом 5 днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку Договору. Встановлений Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою «Злет» в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором можливе виключно за письмової згоди Клієнта.

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР( діючий )

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( діючий)  

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР( до 13.07.2021 )

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( до 13.07.2021 )  

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР( до 11.05.2021 )

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( д0 11.05.2021 )  

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР(до 31 березня 2020 року)

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( до 31 березня 2020 року )  

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР( до 15 січня 2020 року )

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( до 15 січня 2020 року )  

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР( д0 10.12.2019 включно )

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( до 10.12.2019 року включно )  

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР( до 10.08.2019 )

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( до 10.08.2019 )  

ПРИМІРНИЙ  КРЕДИТНИЙ  ДОГОВІР( до 10.07.2017 року )

ПРИМІРНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ ( до 10.07.2017 року)  

Архів ставок по кредитах

Ставки по кредитах з 06.02.2015
Ставки по кредитах з 04.03.2015
Ставки по кредитах з 21.05.2015
Ставки по кредитах з 05.10.2015
Ставки по кредитах з 11.01.2016
Ставки по кредитах з 01.08.2016
Ставки по кредитах з 15.01.2018
Ставки по кредитах з 02.05.2019
Ставки по кредитах з 01.08.2021