Загальні збори членів кредитної спілки.

Шановний спілчанине

кредитна спілка “Злет” код ЄДРПОУ (24684606) запрошує Вас взяти участь у загальних зборах членів кредитної спілки, які відбудуться в адміністративному приміщенні районної ради (великий зал) 27 квітня 2014 року за адресою: проспект Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківської області.

Реєстрація учасників зборів з 14.00 до 15.00 год,
початок роботи зборів 
– о 15 год 00 хв.

Порядок денний зборів:

 1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки;
 2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 4. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2013рік;
 7. Затвердження річної звітності (фінансової звітності та звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «ЗЛЕТ» за 2013 рік;
 8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЗЛЕТ» за 2014р;
 9. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «ЗЛЕТ» за підсумками 2013 фінансового року;
 10. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2014рік;
 11. Обрання членів спостережної ради  кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 12. Обрання членів ревізійної комісії  кредитної спілки «ЗЛЕТ»;
 13. Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «ЗЛЕТ», із членів спілки.

Спостережна рада КС “Злет