Чергові загальні збори учасників кредитної спілки !

Шановний спілчанине!

 

  Кредитна   спілка   “Злет”  (код ЄДРПОУ 24684606)  запрошує   Вас   взяти   участь  у чергових загальних   зборах  членів  кредитної  спілки,   які   відбудуться 04 травня 2018  року в адміністративному приміщенні Долинської  районної ради  (1-й поверх, великий зал)  за адресою:      пр.  Незалежності, 5   м. Долина     Івано-Франківської  області. 

Реєстрація учасників розпочнеться о 17.00  год. 

Збори розпочнуть роботу о 17.30  год.

 

 Порядок денний зборів:

 1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Злет»;
 2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки «Злет»;
 3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «Злет»;
 4. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки «Злет»;
 5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Злет»;
 6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Злет» за 2017 рік;
 7. Затвердження річної звітності (фінансової звітності, звітних даних) та результатів діяльності кредитної спілки «Злет» за 2017 рік;
 8. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки «Злет» за 2018 рік;
 9. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки «Злет» за підсумками 2017 фінансового року;
 10. Ознайомлення з бюджетом кредитної спілки «Злет» на 2018 рік;
 11. Обрання членів спостережної ради  кредитної спілки «Злет»;
 12. Обрання членів ревізійної комісії  кредитної спілки «Злет»;
 13. Виключення громадян, які порушили Статут кредитної спілки «Злет», із членів спілки;

 

Пропозиції щодо змін та доповнень порядку денного приймаються правлінням кредитної спілки до 30 квітня 2018  року за адресою спілки:  вул. Чорновола, 10  м. Долина Івано-Франківської області.

Для реєстрації учасника загальних зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу.