До відома клієнтів

 

Механізм досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг

 

Реквізити НБУ з питань захисту прав споживачів

 

Права споживачів 

 

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

У разі дострокового припинення надання фінансової послуги клієнт повинен повернути фінансовій компанії все одержане за договором, а при отриманні кредиту споживач зобов’язаний повернути кредитору залишок кредиту та проценти, нараховані за фактичний строк користування кредитом.

 

Вимоги щодо етичної поведінки

 

Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник

 

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитна спілка «Злет» не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості

 

Умови, за яких кредитна спілка «Злет» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості

 

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

 

Підстави анулювання ліцензії